Lucian, Juppiter trageodeus, (no name) 38:

(루키아노스, Juppiter trageodeus, (no name) 38:)

τί πρὸσ τοσαύτην ἀναισχυντίαν εἴποιμι ἄν, ὦ Δᾶμι; ἐκεῖνο, ὦ Τιμόκλεισ, ὃ πάλαι ἐγὼ ἐπόθουν ἀκοῦσαί σου, ὅπωσ ἐπείσθησ οἰέσθαι προνοεῖν τοὺσ θεοὺσ ἡ τάξισ με πρῶτον τῶν γινομένων ἔπεισεν, ὁ ἥλιοσ ἀεὶ τὴν αὐτὴν ὁδὸν ἰὼν καὶ σελήνη κατὰ ταὐτὰ καὶ ὡρ͂αι τρεπόμεναι καὶ φυτὰ φυόμενα καὶ ζῷα γεννώμενα καὶ αὐτὰ ταῦτα οὕτωσ εὐμηχάνωσ κατεσκευασμένα ὡσ τρέφεσθαι καὶ κινεῖσθαι καὶ ἐννοεῖν καὶ βαδίζειν καὶ τεκταίνεσθαι καὶ σκυτοτομεῖν καὶ τἆλλα· ταῦτα προνοίασ ἔργα εἶναί μοι δοκεῖ. αὐτό που τὸ ζητούμενον, ὦ Τιμόκλεισ, συναρπάζεισ· οὐδέπω γὰρ δῆλον εἰ προνοίᾳ τούτων ἕκαστον ἀποτελεῖται. ἀλλ’ ὅτι μὲν τοιαῦτά ἐστι τὰ γινόμενα φαίην ἂν καὶ αὐτόσ· οὐ μὴν αὐτίκα πεπεῖσθαι ἀνάγκη καὶ ὑπό τινοσ προμηθείασ αὐτὰ γίγνεσθαι· ἔνι γὰρ καὶ ἄλλωσ ἀρξάμενα νῦν ὁμοίωσ καὶ κατὰ ταὐτὰ συνίστασθαι, σὺ δὲ τάξιν αὐτῶν ὀνομάζεισ τὴν ἀνάγκην, εἶτα δηλαδὴ ἀγανακτήσεισ εἲ τίσ σοι μὴ ἀκολουθοίη τὰ γινόμενα μὲν ὁποῖά ἐστι καταριθμουμένῳ καὶ ἐπαινοῦντι, οἰομένῳ δὲ ἀπόδειξιν ταῦτα εἶναι τοῦ καὶ προνοίᾳ διατάττεσθαι αὐτῶν ἕκαστον. ὥστε κατὰ τὸν κωμικὸν τουτὶ μὲν ὑπομόχθηρον, ἄλλο μοι λέγε.

상위

Lucian (루키아노스)

목록

SEARCH

MENU NAVIGATION