Lucian, Juppiter confuatus, (no name) 19:

(루키아노스, Juppiter confuatus, (no name) 19:)

οὐκέτ’ οὐδὲ ἀποκρίνεσθαί σοι ἄξιον τοιαῦτα ἐρωτῶντι· θρασὺσ γὰρ εἶ καὶ σοφιστήσ. καί σε ἄπειμι ἤδη καταλιπών. ἐδεόμην μὲν ἔτι καὶ τοῦτο ἐρέσθαι, ποῦ αἱ Μοῖραι διατρίβουσιν ἢ πῶσ ἐφικνοῦνται τῇ ἐπιμελείᾳ τῶν τοσούτων ἐσ τὸ λεπτότατον, καὶ ταῦτα τρεῖσ οὖσαι. ἐπίπονον γάρ τινα καὶ οὐκ εὔμοιρόν μοι δοκοῦσι βιοῦν τὸν βίον τοσαῦτα ἔχουσαι πράγματα, καὶ ὡσ ἐοίκεν οὐ πάνυ οὐδὲ αὗται ὑπὸ χρηστῇ Εἱμαρμένῃ ἐγεννήθησαν. ἐγὼ γοῦν, εἴ μοι αἱρ́εσισ δοθείη, οὐκ ἂν ἀλλαξαίμην πρὸσ αὐτὰσ τὸν ἐμαυτοῦ βίον, ἀλλ’ ἑλοίμην ἂν ἔτι πενέστεροσ διαβιῶναι ἢπερ καθῆσθαι κλώθων ἄτρακτον τοσούτων πραγμάτων μεστόν, ἐπιτηρῶν ἕκαστα. εἰ δὲ μὴ ῥᾴδιόν σοι ἀποκρίνασθαι πρὸσ ταῦτα, ὦ Ζεῦ, καὶ τούτοισ ἀγαπήσομεν οἷσ ἀπεκρίνω· ἱκανὰ γὰρ ἐμφανίσαι τὸν περὶ τῆσ Εἱμαρμένησ καὶ Προνοίασ λόγον τὰ λοιπὰ δ’ ἴσωσ οὐχ εἵμαρτο ἀκοῦσαί μοι.

상위

Lucian (루키아노스)

목록

SEARCH

MENU NAVIGATION