Lucian, Harmonides 5:

(루키아노스, Harmonides 5:)

ὡσ δὲ ποιήσασ γνωσθήσῃ αὐτοῖσ καὶ ἐπὶ τὸ πέρασ ἀφίξῃ τῆσ εὐχῆσ, ἐγὼ καὶ τοῦτο ὑποθήσομαί σοι· ταῦτα ὁ μὲν Ἁρμονίδησ οὐκ ἔφθη ποιῆσαι· σὺ γὰρ αὔλει μὲν καὶ πρὸσ τὰ θέατρα ἐνίοτε, ἀτὰρ ὀλίγον μελέτω σοι τῶν πολλῶν. ἡ δ̓ ἐπίτομοσ καὶ ῥᾷστα ἐπὶ τὴν δόξαν ἄγουσα ἥδε ἐστίν· εἰ γὰρ ἐπιλεξάμενοσ τῶν ἐν τῇ Ἑλλάδι τοὺσ ἀρίστουσ καὶ ὀλίγουσ αὐτῶν ὅσοι κορυφαῖοι καὶ ἀναμφιλόγωσ θαυμαστοὶ καὶ ἐπ̓ ἀμφότερα πιστοί, εἰ τούτοισ, φημί, ἐπιδείξαιο τὰ αὐλήματα καὶ οὗτοι ἐπαινέσονταί σε, ἅπασιν Ἕλλησι νόμιζε ἤδη γεγενῆσθαι γνώριμοσ ἐν οὕτω βραχεῖ. καὶ τὸ πρᾶγμα ὁρ́α πῶσ συντίθημι· εἰ γὰρ οὓσ ἅπαντεσ ἴσασι καὶ οὓσ θαυμάζουσιν, οὗτοι δὲ εἴσονταί σε αὐλητὴν εὐδόκιμον ὄντα, τί σοι δεῖ τῶν πολλῶν, οἵ γε πάντωσ ἀκολουθήσουσι τοῖσ ἄμεινον κρῖναι δυναμένοισ; ὁ γάρ τοι πολὺσ οὗτοσ λεώσ, αὐτοὶ μὲν ἀγνοοῦσι τὰ βελτίω, βάναυσοι ὄντεσ οἱ πολλοὶ αὐτῶν, ὅντινα δ̓ ἂν οἱ προὔχοντεσ ἐπαινέσωσι, πιστεύουσι μὴ ἂν ἀλόγωσ ἐπαινεθῆναι τοῦτον· ὥστε ἐπαινέσουσι καὶ αὐτοί. καὶ γὰρ οὖν καὶ ἐν τοῖσ ἀγῶσιν οἱ μὲν πολλοὶ θεαταὶ ἴσασι κροτῆσαί ποτε καὶ συρίσαι, κρίνουσι δὲ ἑπτὰ ἢ πέντε ἢ ὅσοι δή.

SEARCH

MENU NAVIGATION