Lucian, Gallus, (no name) 24:

(루키아노스, Gallus, (no name) 24:)

εἰπέ μοι, ὦ ἀλεκτρυών, σὺ δὲ ὁπότε βασιλεὺσ ἦσθα ‐ φὴσ γὰρ καὶ βασιλεῦσαί ποτε ‐ ποίου τινὸσ ἐπειράθησ ἐκείνου τοῦ βίου; τοιοῦτόν τι καὶ βασιλεία ἐστίν. ἦ που πανευδαίμων ἦσθα, τὸ κεφάλαιον ὅ τι πέρ ἐστι τῶν ἀγαθῶν ἁπάντων ἔχων; μηδὲ ἀναμνήσῃσ με, ὦ Μίκυλλε, οὕτω τρισάθλιοσ ἦν τότε, τοῖσ μὲν ἔξω πᾶσιν ὅπερ ἔφησθα πανευδαίμων εἶναι δοκῶν, ἔνδοθεν δὲ μυρίαισ ἀνίαισ συνών. τίσι ταύταισ; παράδοξα γὰρ καὶ οὐ πάνυ τι πιστὰ φήσ. ἦρχον μὲν οὐκ ὀλίγησ χώρασ, ὦ Μίκυλλε, παμφόρου τινὸσ καὶ πλήθει ἀνθρώπων καὶ κάλλει πόλεων ἐν ταῖσ μάλιστα θαυμάζεσθαι ἀξίασ ποταμοῖσ τε ναυσιπόροισ καταρρεομένησ καὶ θαλάττῃ εὐόρμῳ χρωμένησ, καὶ στρατιὰ ἦν πολλὴ καὶ ἵπποσ συγκεκροτημένη καὶ δορυφορικὸν οὐκ ὀλίγον καὶ τριήρεισ καὶ χρημάτων πλῆθοσ ἀνάριθμον καὶ χρυσὸσ πάμπολυσ καὶ ἡ ἄλλη τῆσ ἀρχῆσ τραγῳδία πᾶσα ἐσ ὑπερβολὴν ἐξωγκωμένη, ὥστε ὁπότε προϊοίμι, οἱ μὲν πολλοὶ προσεκύνουν καὶ θεόν τινα ὁρᾶν ᾤοντο καὶ ἄλλοι ἐπ’ ἄλλοισ συνέθεον ὀψόμενοί με, οἱ δὲ καὶ ἐπὶ τὰ τέγη ἀνιόντεσ ἐν μεγάλῳ ἐτίθεντο ἀκριβῶσ ἑωρακέναι τὸ ζεῦγοσ, τὴν ἐφεστρίδα, τὸ διάδημα, τοὺσ προπομπεύοντασ, τοὺσ ἑπομένουσ. ἐγὼ δὲ εἰδὼσ ὁπόσα με ἠνία καὶ ἔστρεφεν, ἐκείνοισ μὲν τῆσ ἀνοίασ συνεγίνωσκον, ἐμαυτὸν δὲ ἠλέουν ὅμοιον ὄντα τοῖσ μεγάλοισ ἐκείνοισ κολοσσοῖσ, οἱούσ ἢ Φειδίασ ἢ Μύρων ἢ Πραξιτέλησ ἐποίησεν· κἀκείνων γὰρ ἕκαστοσ ἔκτοσθεν μὲν Ποσειδῶν τισ ἢ Ζεύσ ἐστι πάγκαλοσ ἐκ χρυσίου καὶ ἐλέφαντοσ συνειργασμένοσ, κεραυνὸν ἢ ἀστραπὴν ἢ τρίαιναν ἔχων ἐν τῇ δεξιᾷ, ἢν δὲ ὑποκύψασ ἴδῃσ τὰ γ’ ἔνδον, ὄψει μοχλούσ τινασ καὶ γόμφουσ καὶ ἥλουσ διαμπὰξ πεπερονημένουσ καὶ κορμοὺσ καὶ σφῆνασ καὶ πίτταν καὶ πηλὸν καὶ τοιαύτην τινὰ πολλὴν ἀμορφίαν ὑποικουροῦσαν· ἐῶ λέγειν μυῶν πλῆθοσ ἢ μυγαλῶν ἐμπολιτευόμενον αὐτοῖσ ἐνίοτε.

상위

Lucian (루키아노스)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION