Lucian, Gallus, (no name) 1:

(루키아노스, Gallus, (no name) 1:)

ἀλλὰ σέ, κάκιστε ἀλεκτρυών, ὁ Ζεὺσ αὐτὸσ ἐπιτρίψειε φθονερὸν οὕτω καὶ ὀξύφωνον ὄντα, ὃσ με πλουτοῦντα καὶ ἡδίστῳ ὀνείρῳ συνόντα καὶ θαυμαστὴν εὐδαιμονίαν εὐδαιμονοῦντα διάτορόν τι καὶ γεγωνὸσ ἀναβοήσασ ἐπήγειρασ, ὡσ μηδὲ νύκτωρ γοῦν τὴν πολὺ σοῦ μιαρωτέραν πενίαν διαφύγοιμι. καίτοι εἴ γε χρὴ τεκμαίρεσθαι τῇ τε ἡσυχίᾳ πολλῇ ἔτι οὔσῃ καὶ τῷ κρύει μηδέπω με τὸ ὄρθριον ὥσπερ εἰώθεν ἀποπηγνύντι ‐ γνώμων γὰρ οὗτοσ ἀψευδέστατόσ μοι προσελαυνούσησ ἡμέρασ ‐ οὐδέπω μέσαι νύκτεσ εἰσίν, ὁ δὲ ἀύ̈πνοσ οὗτοσ ὥσπερ τὸ χρυσοῦν ἐκεῖνο κώδιον φυλάττων ἀφ’ ἑσπέρασ εὐθὺσ ἤδη κέκραγεν, ἀλλ’ οὔτι χαίρων γε· ἀμυνοῦμαι γὰρ ἀμέλει σε, ἢν μόνον ἡμέρα γένηται, συντρίβων τῇ βακτηρίᾳ· νῦν δέ μοι πράγματα παρέξεισ μεταπηδῶν ἐν τῷ σκότῳ. Μίκυλλε δέσποτα, ᾤμην τι χαριεῖσθαί σοι φθάνων τῆσ νυκτὸσ ὁπόσον δυναίμην, ὡσ ἔχοισ ὀρθρευόμενοσ προανύειν τὰ πολλὰ τῶν ἔργων εἰ ^ γοῦν πρὶν ἀνατεῖλαι ἥλιον μίαν κρηπῖδα ἐξεργάσαιο, πρὸ ὁδοῦ ἔσῃ τοῦτο ἐσ τὰ ἄλφιτα πεπονηκώσ. εἰ δέ σοι καθεύδειν ἥδιον, ἐγὼ μὲν ἡσυχάσομαί σοι καὶ πολὺ ἀφωνότεροσ ἔσομαι τῶν ἰχθύων, σὺ δὲ ὁρ́α ὅπωσ μὴ ὄναρ πλουτῶν λιμώττῃσ ἀνεγρόμενοσ.

상위

Lucian (루키아노스)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION