Lucian, Electrum, (no name) 2:

(루키아노스, Electrum, (no name) 2:)

καὶ . δὴ οὐ πρὸ πολλοῦ κατ’ ἄλλο μέν τι χρέοσ, ἧκον δὲ ὅμωσ ἐσ τὰ χωρία ἐκεῖνα, καὶ ‐ ἔδει γὰρ ἀναπλεῖν κατὰ τὸν Ἠριδανόν ‐ οὔτ’ αἰγείρουσ εἶδον πάνυ περισκοπῶν οὔτε τὸ ἤλεκτρον, ἀλλ’ οὐδὲ τοὔνομα τοῦ Φαέθοντοσ ᾔδεσαν οἱ ἐπιχώριοι. ἀναζητοῦντοσ γοῦν ἐμοῦ καὶ διαπυνθανομένου, πότε δὴ ἐπὶ τὰσ αἰγείρουσ ἀφιξόμεθα τὰσ τὸ ἤλεκτρον, ἐγέλων οἱ ναῦται καὶ ἠξίουν σαφέστερον λέγειν ὅ τι καὶ θέλοιμι· κἀγὼ τὸν μῦθον διηγούμην αὐτοῖσ, Φαέθοντα γενέσθαι Ἡλίου παῖδα, καὶ τοῦτον ἐσ ἡλικίαν ἐλθόντα αἰτῆσαι παρὰ τοῦ πατρὸσ ἐλάσαι τὸ ἁρ́μα, ὡσ ποιήσειε καὶ αὐτὸσ μίαν ἡμέραν, τὸν δὲ δοῦναι, τὸν δὲ ἀπολέσθαι ἐκδιφρευθέντα, καὶ τὰσ ἀδελφὰσ αὐτοῦ πενθούσασ ἐνταῦθά που, ἔφην, παρ’ ὑμῖν, ἵναπερ καὶ κατέπεσεν, ἐπὶ τῷ Ἠριδανῷ, αἰγείρουσ γενέσθαι καὶ δακρύειν ἔτι ἐπ’ αὐτῷ τὸ ἤλεκτρον, τίσ ταῦτά σοι, ἔφασκον, διηγήσατο ἀπατεὼν καὶ ψευδολόγοσ ἄνθρωποσ;

상위

Lucian (루키아노스)

목록

SEARCH

MENU NAVIGATION