Lucian, Dialogi deorum, Ποσείδων, Ἑρμῆσ. 4:

(루키아노스, Dialogi deorum, Ποσείδων, Ἑρμῆσ. 4:)

Θηβαία, τῶν Κάδμου θυγατέρων μία. ταύτῃ συνελθὼν ἐγκύμονα ἐποίησεν. Εἶτα ἔτεκεν, ὦ Ἑρμῆ, ἀντ̓ ἐκείνησ; Καὶ μάλα, εἰ καὶ παράδοξον εἶναί σοι δοκεῖ· τὴν μὲν γὰρ Σεμέλην ὑπελθοῦσα ἡ Ἥρα ‐ οἶσθα ὡσ ζηλότυπόσ ἐστι ‐ πείθει αἰτῆσαι παρὰ τοῦ Διὸσ μετὰ βροντῶν καὶ ἀστραπῶν ἥκειν παῤ αὐτήν· ὡσ δὲ ἐπείσθη καὶ ἧκεν ἔχων καὶ τὸν κεραυνόν, ἀνεφλέγη ὁ ὄροφοσ, καὶ ἡ Σεμέλη μὲν διαφθείρεται ὑπὸ τοῦ πυρόσ, ἐμὲ δὲ κελεύει ἀνατεμόντα τὴν γαστέρα τῆσ γυναικὸσ ἀνακομίσαι ἀτελὲσ ἔτι αὐτῷ τὸ ἔμβρυον ἑπτάμηνον· καὶ ἐπειδὴ ἐποίησα, διελὼν τὸν ἑαυτοῦ μηρὸν ἐντίθησιν, ὡσ ἀποτελεσθείη ἐνταῦθα, καὶ νῦν τρίτῳ ἤδη μηνὶ ἐξέτεκεν αὐτὸ καὶ μαλακῶσ ἀπὸ τῶν ὠδίνων ἔχει. Νῦν οὖν ποῦ τὸ βρέφοσ ἐστίν; Ἐσ τὴν Νῦσαν ἀποκομίσασ ἔδωκα ταῖσ Νυμφαισ ἀνατρέφειν Διόνυσον ἐπονομασθέντα.

SEARCH

MENU NAVIGATION