Lucian, De parasito sive artem esse parasiticam, (no name) 53:

(루키아노스, De parasito sive artem esse parasiticam, (no name) 53:)

εὑρ́οισ δ’ ἂν οὐ μόνον ταῦτα περὶ τούτουσ, ἀλλὰ καὶ ἄλλα πάθη, οἱο͂ν λύπασ καὶ ὀργὰσ καὶ φθόνουσ καὶ παντοίασ ἐπιθυμίασ. ὅ γε μὴν παράσιτοσ ἔξωθεν τούτων ἐστὶν ἁπάντων· οὔτε γὰρ ὀργίζεται δι’ ἀνεξικακίαν καὶ ὅτι οὐκ ἔστιν αὐτῷ ὅτῳ ὀργισθείη· καὶ εἰ ἀγανακτήσειεν δέ ποτε, ἡ ὀργὴ αὐτοῦ χαλεπὸν μὲν οὐδὲ σκυθρωπὸν οὐδὲν ἀπεργάζεται, μᾶλλον δέ γέλωτα, καὶ εὐφραίνει τοὺσ συνόντασ. λυπεῖταί γε μὴν ἥκιστα πάντων, τοῦτο τῆσ τέχνησ παρασκευαζούσησ αὐτῷ καὶ χαριζομένησ, μὴ ἔχειν ὑπὲρ ὅτου λυπηθείη· οὔτε γὰρ χρήματά ἐστιν αὐτῷ οὔτε οἶκοσ οὔτε οἰκέτησ οὔτε γυνὴ οὔτε παῖδεσ, ὧν διαφθειρομένων πᾶσα ἀνάγκη ἐστὶ λυπεῖσθαι τὸν ἔχοντα αὐτά ἐπιθυμεῖ δὲ οὔτε δόξησ οὔτε χρημάτων, ἀλλ’ οὐδὲ ὡραίου τινόσ.

상위

Lucian (루키아노스)

목록

SEARCH

MENU NAVIGATION