Lucian, De astrologia, (no name) 19:

(루키아노스, De astrologia, (no name) 19:)

οἱ δὲ τάδε ἀγνοέοντεσ Ηἐλίου παῖδα Φαέθοντα δοκέουσιν καὶ μῦθον ἐπ’ αὐτέῳ οὐδαμὰ πιστὸν διηγέονται. ἐλθόντα γάρ μιν παρὰ τὸν Ηἔλιον τὸν πατέρα αἰτέειν τὸ τοῦ φωτὸσ ἁρ́μα ἡνιοχέειν, τὸν δὲ δοῦναὶ τὲ οἱ καὶ ὑποθέσθαι τῆσ ἱππασίησ τὸν νόμον. ὁ δὲ Φαέθων ἐπειδὴ ἀνέβη τὸ ἁρ́μα, ἡλικίῃ καὶ ἀπειρίῃ ἄλλοτε μὲν πρόσγειοσ ἡνιόχεεν, ἄλλοτε δὲ πολλὸν τῆσ γῆσ ἀπαιωρούμενοσ· τοὺσ δὲ ἀνθρώπουσ κρύοσ τε καὶ θάλποσ οὐκ ἀνασχετὸν διέφθειρεν. ἐπὶ τοῖσι δὴ τὸν Δία ἀγανακτέοντα βαλεῖν πρηστῆρι Φαέθοντα μεγάλῳ. πεσόντα δέ μιν αἱ ἀδελφαὶ περιστᾶσαι πένθοσ μέγα ἐποίεον, ἔστε μετέβαλον τὰ εἴδεα, καὶ νῦν εἰσιν αἴγειροι καὶ τὸ ἤλεκτρον ἐπ’ αὐτῷ δάκρυον σταλάουσιν. οὐχ οὕτω ταῦτα ἐγένετο οὐδὲ ὅσιον αὐτοῖσι πείθεσθαι, οὐδὲ Ηἔλιοσ παῖδα ἐποιήσατο, οὐδὲ ὁ παῖσ αὐτῷ ἀπέθανεν.

상위

Lucian (루키아노스)

목록

SEARCH

MENU NAVIGATION