Lucian, Contemplantes, (no name) 17:

(루키아노스, Contemplantes, (no name) 17:)

καὶ μὴν οὐδ’ εἰπεῖν ἔχοισ ἂν κατὰ τὴν ἀξίαν ὅπωσ ἐστὶ καταγέλαστα, ὦ Χάρων, καὶ μάλιστα αἱ ἄγαν σπουδαὶ αὐτῶν καὶ τὸ μεταξὺ τῶν ἐλπίδων οἴχεσθαι ἀναρπάστουσ γινομένουσ ὑπὸ τοῦ βελτίστου Θανάτου. ἄγγελοι δὲ καὶ ὑπηρέται αὐτοῦ μάλα πολλοί, ὡσ ὁρᾷσ, ἠπίαλοι καὶ πυρετοὶ καὶ φθόαι καὶ περιπλευμονίαι καὶ ξίφη καὶ λῃστήρια καὶ κώνεια καὶ δικασταὶ καὶ τύραννοι· καὶ τούτων οὐδὲν ὅλωσ αὐτοὺσ εἰσέρχεται, ἔστ’ ἂν εὖ πράττωσιν, ὅταν δὲ σφαλῶσι, πολὺ τὸ ὀττοτοῖ καὶ αἰαῖ καὶ οἴμοι. εἰ δὲ εὐθὺσ ἐξ ἀρχῆσ ἐνενόουν ὅτι θνητοὶ τὲ εἰσιν αὐτοὶ καὶ ὀλίγον τοῦτον χρόνον ἐπιδημήσαντεσ τῷ βίῳ ἀπίασιν ὥσπερ ἐξ ὀνείρατοσ πάντα ὑπὲρ γῆσ ἀφέντεσ, ἔζων τε ἂν σωφρονέστερον καὶ ἧττον ἠνιῶντο ἀποθανόντεσ· νῦν δὲ εἰσ ἀεὶ ἐλπίσαντεσ χρήσεσθαι τοῖσ παροῦσιν, ἐπειδὰν ἐπιστὰσ ὁ ὑπηρέτησ καλῇ καὶ ἀπάγῃ πεδήσασ τῷ πυρετῷ ἢ τῇ φθόῃ, ἀγανακτοῦσι πρὸσ τὴν ἀγωγὴν οὔποτε προσδοκήσαντεσ ἀποσπασθήσεσθαι αὐτῶν. ἢ τί γὰρ οὐκ ἂν ποιήσειεν ἐκεῖνοσ ὁ τὴν οἰκίαν σπουδῇ οἰκοδομούμενοσ καὶ τοὺσ ἐργάτασ ἐπισπέρχων, εἰ μάθοι ὅτι ἡ μὲν ἕξει τέλοσ αὐτῷ, ὁ δὲ ἄρτι ἐπιθεὶσ τὸν ὄροφον ἄπεισι τῷ κληρονόμῳ καταλιπὼν ἀπολαύειν αὐτῆσ, αὐτὸσ μηδὲ δειπνήσασ ἅθλιοσ ^ ἐν αὐτῇ; ἐκεῖνοσ μὲν γὰρ ὁ χαίρων ὅτι ἄρρενα παῖδα τέτοκεν αὐτῷ ἡ γυνή, καὶ τοὺσ φίλουσ διὰ τοῦτο ἑστιῶν καὶ τοὔνομα τοῦ πατρὸσ τιθέμενοσ, εἰ ἠπίστατο ὡσ ἑπτέτησ γενόμενοσ ὁ παῖσ τεθνήξεται, ἆρα ἄν σοι δοκεῖ χαίρειν ἐπ’ αὐτῷ γεννωμένῳ; ἀλλὰ τὸ αἴτιον, ὅτι τὸν μὲν εὐτυχοῦντα ἐπὶ τῷ παιδὶ ἐκεῖνον ὁρᾷ τὸν τοῦ ἀθλητοῦ πατέρα τοῦ Ὀλύμπια νενικηκότοσ, τὸν γείτονα δὲ τὸν ἐκκομίζοντα τὸ παιδίον οὐχ ὁρᾷ οὐδὲ οἶδεν ἀφ’ οἱάσ αὐτῷ κρόκησ ἐκρέματο. τοὺσ μὲν γὰρ περὶ τῶν ὁρ́ων διαφερομένουσ ὁρᾷσ, ὅσοι εἰσί, καὶ τοὺσ συναγείροντασ τὰ χρήματα, εἶτα, πρὶν ἀπολαῦσαι αὐτῶν, καλουμένουσ ὑφ’ ὧν εἶπον τῶν ἀγγέλων τε καὶ ὑπηρετῶν.

상위

Lucian (루키아노스)

목록

SEARCH

MENU NAVIGATION