Lucian, Cataplus, (no name) 26:

(루키아노스, Cataplus, (no name) 26:)

τὸ μὲν ὅλον οὐδὲ λόγων ἔδει· οὗτοι πάντεσ, ὦ Ῥαδάμανθυ, πρὸσ τοῦ ἀλιτηρίου τεθνᾶσιν, οἱ μὲν γυναικῶν ἕνεκα εὐμόρφων ἐπιβουλευθέντεσ, οἱ δὲ υἱέων ἀπαγομένων πρὸσ ὕβριν ἀγανακτήσαντεσ, οἱ δὲ ὅτι ἐπλούτουν, οἱ δὲ ὅτι ἦσαν δεξιοὶ καὶ σώφρονεσ καὶ οὐδαμοῦ ἠρέσκοντο τοῖσ δρωμένοισ. γνώσῃ γὰρ αὐτὸν αὐτίκα μάλα οἱο͂́σ ἐστιν ἀπὸ τῶν στιγμάτων. ὅμωσ δὲ καὐτὸσ ἀποκαλύψω σοι τὸν ἄνδρα κἀκ τοῦ λόγου δείξω φανερώτερον. οὑτοσὶ γὰρ ὁ τρισκατάρατοσ ὁπόσα μὲν ἰδιώτησ ὢν ἔπραξε, παραλείψειν μοι δοκῶ· ἐπεὶ δὲ τοὺσ θρασυτάτουσ προσεταιρισάμενοσ ^ καὶ δορυφόρουσ συναγαγὼν ἐπαναστὰσ τῇ πόλει τύραννοσ κατέστη, ἀκρίτουσ μὲν ἀπέκτεινε πλείονασ ἢ μυρίουσ, τὰσ δὲ οὐσίασ ἑκάστων ἀφαιρούμενοσ καὶ πλούτου πρὸσ τὸ ἀκρότατον ἀφικόμενοσ οὐδεμίαν μὲν ἀκολασίασ ἰδέαν παραλέλοιπεν, ἁπάσῃ δὲ ὠμότητι καὶ ὕβρει κατὰ τῶν ἀθλίων πολιτῶν ἐχρήσατο, παρθένουσ διαφθείρων καὶ ἐφήβουσ καταισχύνων καὶ πάντα τρόπον τοῖσ ὑπηκόοισ ἐμπαροινῶν. καὶ ὑπεροψίασ μέν γε καὶ τύφου καὶ τοῦ πρὸσ τοὺσ ἐντυγχάνοντασ φρυάγματοσ οὐδὲ κατ’ ἀξίαν δύναιο ἂν παρ’ αὐτοῦ λαβεῖν τὴν δίκην ῥᾷον γοῦν τὸν ἥλιον ἄν τισ ἢ τοῦτον ἀσκαρδαμυκτὶ προσέβλεψεν. οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τῶν κολάσεων τὸ πρὸσ ὠμότητα καινουργὸν αὐτοῦ τίσ ἂν διηγήσασθαι δύναιτο, ὃσ γε μηδὲ τῶν οἰκειοτάτων ἀπέσχετο; καὶ ταῦτα ὅτι μὴ ἄλλωσ κενὴ τίσ ἐστι κατ’ αὐτοῦ διαβολή, αὐτίκα εἴσῃ προσκαλέσασ τοὺσ ὑπ’ αὐτοῦ πεφονευμένουσ· μᾶλλον δὲ ἄκλητοι, ὡσ ὁρᾷσ, πάρεισι καὶ περιστάντεσ ἄγχουσιν αὐτόν.

상위

Lucian (루키아노스)

목록

SEARCH

MENU NAVIGATION