Lucian, Cataplus, (no name) 11:

(루키아노스, Cataplus, (no name) 11:)

οὐκοῦν ἀλλὰ τοῦτό γε μὴ ἀντείπῃσ ὦ Μοῖρά μοι. τὸ ποῖον; εἰδέναι βούλομαι τὰ μετ’ ἐμὲ ὅντινα ἕξει τὸν τρόπον. ἄκουε· μᾶλλον γὰρ ἀνιάσῃ μαθών. τὴν μὲν γυναῖκα Μίδασ ὁ δοῦλοσ ἕξει, καὶ πάλαι δὲ αὐτὴν ἐμοίχευεν. ὁ κατάρατοσ, ὃν ἐγὼ πειθόμενοσ αὐτῇ ἀφῆκα ἐλεύθερον; ἡ θυγάτηρ δέ σοι ταῖσ παλλακίσι τοῦ νυνὶ τυραννοῦντοσ ἐγκαταλεγήσεται· αἱ εἰκόνεσ δὲ καὶ ἀνδριάντεσ οὓσ ἡ πόλισ ἀνέστησέ σοι πάλαι πάντεσ ἀνατετραμμένοι γέλωτα παρέξουσι τοῖσ θεωμένοισ. εἰπέ μοι, τῶν φίλων δὲ οὐδεὶσ ἀγανακτήσει τοῖσ δρωμένοισ; τίσ γὰρ ἦν σοι φίλοσ; ἢ ἐκ τίνοσ αἰτίασ γενόμενοσ; ἀγνοεῖσ ὅτι πάντεσ οἱ καὶ προσκυνοῦντεσ . καὶ τῶν λεγομένων καὶ πραττομένων ἕκαστα ἐπαινοῦντεσ ἢ φόβῳ ἢ ἐλπίσι ταῦτα ἔδρων, τῆσ ἀρχῆσ ὄντεσ φίλοι καὶ πρὸσ τὸν καιρὸν ἀποβλέποντεσ; καὶ μὴν σπένδοντεσ ἐν τοῖσ συμποσίοισ μεγάλῃ τῇ φωνῇ ἐπηύχοντό μοι πολλὰ καὶ ἀγαθά, προαποθανεῖν ἕκαστοσ αὐτῶν ἕτοιμοσ, εἰ οἱο͂́ν τε εἶναι· καὶ ὅλωσ, ὁρ́κοσ αὐτοῖσ ἦν ἐγώ. τοιγαροῦν παρ’ ἑνὶ αὐτῶν χθὲσ δειπνήσασ ἀπέθανεσ· τὸ γὰρ τελευταῖόν σοι πιεῖν ἐνεχθὲν ἐκεῖνο δευρὶ κατέπεμψέ σε. τοῦτ’ ἄρα πικροῦ τινοσ ᾐσθόμην τί βουλόμενοσ δὲ ταῦτα ἔπραξε; . πολλά με ἀνακρίνεισ, ἐμβῆναι δέον, ἕν με πνίγει μάλιστα, ὦ Κλωθοῖ, δι’ ὅπερ ἐπόθουν κἂν πρὸσ ὀλίγον ἐσ τὸ φῶσ ἀνακῦψαι πάλιν.

상위

Lucian (루키아노스)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION