Lucian, Calumniae non temere credundum, (no name) 8:

(루키아노스, Calumniae non temere credundum, (no name) 8:)

ἔπειτα δὲ ὡσ ἄδικοσ ὁ τοιοῦτοσ καὶ παράνομόσ ἐστι καὶ ἀσεβὴσ καὶ τοῖσ χρωμένοισ ἐπιζήμιοσ, ῥᾴδιον καταμαθεῖν. τίσ γὰρ οὐκ ἂν ὁμολογήσειε τὴν μὲν ἰσότητα ἐν ἅπαντι καὶ τὸ μηδὲν πλέον δικαιοσύνησ ἔργα εἶναι, τὸ δὲ ἄνισόν τε καὶ πλεονεκτικὸν ἀδικίασ; ὁ δὲ τῇ διαβολῇ κατὰ τῶν ἀπόντων λάθρᾳ χρώμενοσ πῶσ οὐ πλεονέκτησ ἐστὶν ὅλον τὸν ἀκροατὴν σφετεριζόμενοσ καὶ προκαταλαμβάνων αὐτοῦ τὰ ὦτα καὶ ἀποφράττων καὶ τῷ δευτέρῳ λόγῳ παντελῶσ ἄβατα κατασκευάζων αὐτὰ ὑπὸ τῆσ διαβολῆσ προεμπεπλησμένα; ἐσχάτησ ἀδικίασ τὸ τοιοῦτον, ὡσ φαῖεν ἂν καὶ οἱ ἄριστοι τῶν νομοθετῶν, οἱο͂ν ὁ Σόλων καὶ ὁ Δράκων, ἔνορκον ποιησάμενοι τοῖσ δικασταῖσ τὸ ὁμοίωσ ἀμφοῖν ἀκροᾶσθαι καὶ τὸ τὴν εὔνοιαν ἴσην τοῖσ κρινομένοισ ἀπονέμειν, ἄχρι ἂν ὁ τοῦ δευτέρου λόγοσ παρατεθεὶσ θατέρου χείρων ἢ ἀμείνων φανῇ· πρὶν δέ γε ἀντεξετάσαι τὴν ἀπολογίαν τῇ κατηγορίᾳ, παντελῶσ ἀσεβῆ καὶ ἀνόσιον ἡγήσαντο ἔσεσθαι τὴν κρίσιν. καὶ γὰρ ἂν καὶ αὐτοὺσ ἀγανακτῆσαι τοὺσ θεοὺσ εἴποιμεν, εἰ τῷ κατηγόρῳ μετ’ ἀδείασ ἃ θέλει λέγειν ἐπιτρέποιμεν, ἀποφράξαντεσ δὲ τῷ κατηγορουμένῳ τὰ ὦτα ἢ τῷ στόματι σιωπῶντοσ καταψηφιζοίμεθα τῷ προτέρῳ λόγῳ κεχειρωμένοι. ὥστε οὐ κατὰ τὸ δίκαιον καὶ τὸ νόμιμον καὶ τόν ὁρ́κον τόν δικαστικόν φαίη τισ ἄν γίγνεσθαι τάσ διαβολάσ. εἰ δέ τῳ μὴ ἀξιόπιστοι δοκοῦσιν οἱ νομοθέται παραινοῦντεσ οὕτω δικαίασ καὶ ἀμερεῖσ ποιεῖσθαι τάσ κρίσεισ, ποιητήν μοι δοκῶ τόν ἄριστον ἐπάγειν τῷ λόγῳ εὖ μάλα περὶ τούτων ἀποφηνάμενον, μᾶλλον δὲ νομοθετήσαντα. φησὶ δέ, μήτε δίκην δικάσῃσ, πρίν ἄμφω μῦθον ἀκούσῃσ. ἠπίστατο γάρ, οἶμαι, καὶ οὗτοσ ὡσ πολλῶν ὄντων ἐν τῷ βίῳ ἀδικημάτων οὐδὲν ἄν τισ εὑρ́οι χεῖρον οὐδὲ ἀδικώτερον ἢ ἀκρίτουσ τινὰσ καὶ ἀμοίρουσ λόγων καταδεδικάσθαι· ὅπερ ἐξ ἅπαντοσ ὁ διαβάλλων ἐπιχειρεῖ ποιεῖν ἄκριτον ὑπάγων τὸν διαβαλλόμενον τῇ τοῦ ἀκούοντοσ ὀργῇ καὶ τὴν ἀπολογίαν τῷ λαθραίῳ τῆσ κατηγορίασ παραιρούμενοσ.

상위

Lucian (루키아노스)

목록

SEARCH

MENU NAVIGATION