Lucian, Anacharsis, (no name) 20:

(루키아노스, Anacharsis, (no name) 20:)

οὐκοῦν διὰ βραχέων προακοῦσαι χρή σε ἃ περὶ πόλεωσ καὶ πολιτῶν ἡμῖν δοκεῖ. καὶ τὸ παράδειγμα ἡμῖν παρὰ τῶν γεωργῶν, οἳ τὰ φυτὰ μέχρι μὲν πρόσγεια καὶ νήπιά ἐστι, σκέπουσιν καὶ περιφράττουσιν ὡσ μὴ βλάπτοιντο ὑπὸ τῶν πνευμάτων, ἐπειδὰν δὲ ἤδη παχύνηται τὸ ἔρνοσ, τηνικαῦτα περιτέμνουσίν τε τὰ περιττὰ καὶ παραδιδόντεσ αὐτὰ τοῖσ ἀνέμοισ δονεῖν καὶ διασαλεύειν καρπιμώτερα ἐξεργάζονται. πόλιν γὰρ ἡμεῖσ οὐ τὰ οἰκοδομήματα ἡγούμεθα εἶναι, οἱο͂ν τείχη καὶ ἱερὰ καὶ νεωσοίκουσ, ἀλλὰ ταῦτα μὲν ὥσπερ σῶμά τι ἑδραῖον καὶ ἀκίνητον ὑπάρχειν εἰσ ὑποδοχὴν καὶ ἀσφάλειαν τῶν πολιτευομένων, τὸ δὲ πᾶν κῦροσ ἐν τοῖσ πολίταισ τιθέμεθα· τούτουσ γὰρ εἶναι τοὺσ ἀναπληροῦντασ καὶ διατάττοντασ καὶ ἐπιτελοῦντασ ἕκαστα καὶ φυλάττοντασ, οἱο͂́ν τι ἐν ἡμῖν ἑκάστῳ ἐστὶν ἡ ψυχή. τοῦτο δὴ τοίνυν κατανοήσαντεσ ἐπιμελούμεθα μέν, ὡσ ὁρᾷσ, καὶ τοῦ σώματοσ τῆσ πόλεωσ, κατακοσμοῦντεσ αὐτὸ ὡσ κάλλιστον ἡμῖν εἰή, ἔνδοθὲν τε οἰκοδομήμασιν κατεσκευασμένον καὶ ταῖσ ἔκτοσθεν ταύταισ περιβολαῖσ εἰσ τὸ ἀσφαλέστατον πεφραγμένον. μάλιστα δὲ καὶ ἐξ ἅπαντοσ τοῦτο προνοοῦμεν, ὅπωσ οἱ πολῖται ἀγαθοὶ μὲν τὰσ ψυχάσ, ἰσχυροὶ δὲ τὰ σώματα γίγνοιντο· τοὺσ γὰρ τοιούτουσ σφίσι τε αὐτοῖσ καλῶσ χρήσεσθαι ἐν εἰρήνῃ συμπολιτευομένουσ καὶ ἐκ πολέμου σώσειν τὴν πόλιν καὶ ἐλευθέραν καὶ εὐδαίμονα διαφυλάξειν. τὴν μὲν δὴ πρώτην ἀνατροφὴν αὐτῶν μητράσι καὶ τίτθαισ καὶ παιδαγωγοῖσ ἐπιτρέπομεν ὑπὸ παιδείαισ ἐλευθερίοισ ἄγειν τε καὶ τρέφειν αὐτούσ, ἐπειδὰν δὲ συνετοὶ ἤδη γίγνωνται τῶν καλῶσ ἐχόντων, καὶ αἰδὼσ καὶ ἐρύθημα καὶ φόβοσ καὶ ἐπιθυμία τῶν ἀρίστων ἀναφύηται αὐτοῖσ, καὶ αὐτὰ ἤδη τὰ σώματα ἀξιόχρεα δοκῇ πρὸσ τοὺσ πόνουσ παγιώτερα γιγνόμενα καὶ πρὸσ τὸ ἰσχυρότερον συνιστάμενα, τηνικαῦτα ἤδη παραλαβόντεσ. αὐτοὺσ διδάσκομεν, ἄλλα μὲν τῆσ ψυχῆσ μαθήματα καὶ γυμνάσια προτιθέντεσ, ἄλλωσ δὲ πρὸσ τοὺσ πόνουσ καὶ τὰ σώματα ἐθίζοντεσ. οὐ γὰρ ἱκανὸν ἡμῖν ἔδοξε τὸ μόνον φῦναι ὡσ ἔφυ ἕκαστοσ ἤτοι κατὰ τὸ σῶμα ἢ κατὰ τὴν ψυχήν, ἀλλὰ καὶ παιδεύσεωσ καὶ μαθημάτων ἐπ’ αὐτοὺσ δεόμεθα, ὑφ’ ὧν τά τε εὐφυῶσ διακείμενα βελτίω παρὰ πολὺ γίγνοιτο ἂν καὶ τὰ φαύλωσ ἔχοντα μετακοσμοῖτο πρὸσ τὸ βέλτιον.

상위

Lucian (루키아노스)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION