Lucian, Abdicatus, (no name) 14:

(루키아노스, Abdicatus, (no name) 14:)

οὐ γὰρ σμικρόν, ὦ ἄνδρεσ δικασταί, οὐδὲ τὸ τυχὸν εὖ πεποιηκὼσ αὐτόν, ὅμωσ τῶν τοιούτων νῦν ἀξιοῦμαι. ἀλλ’ εἰ καὶ οὗτοσ ἀγνοεῖ τὰ τότε, πάντεσ ὑμεῖσ ἴστε οἱᾶ ποιοῦντα αὐτὸν καὶ πάσχοντα καὶ ὅπωσ διακείμενον ἐγὼ παραλαβών, τῶν μὲν ἄλλων ἰατρῶν ἀπεγνωκότων, τῶν δὲ οἰκείων φευγόντων καὶ μηδὲ πλησίον προσιέναι τολμώντων, τοιοῦτον ἀπέφηνα ὡσ καὶ κατηγορεῖν δύνασθαι καὶ περὶ τῶν νόμων διαλέγεσθαι. μᾶλλον δέ. ὁρᾷσ, ὦ πάτερ, τὸ παράδειγμα· τοιοῦτον ὄντα σε παρ’ ὀλίγον οἱά νῦν ἡ γυνή ἐστιν, πρὸσ τὴν ἀρχαίαν φρόνησιν ἐπανήγαγον. οὐ δὴ δίκαιον τοιαύτην μοι γενέσθαι ἀντ’ ἐκείνων τὴν ἀμοιβὴν οὐδὲ κατ’ ἐμοῦ σε μόνου σωφρονεῖν· ὅτι γάρ μὴ μικρὰ ὑπ’ ἐμοῦ εὐηργέτησαι, καὶ ἀπ’ αὐτῶν ὧν ἐγκαλεῖσ δῆλόν ἐστιν ὃν ^ γὰρ ὡσ ἐν ἐσχάτοισ οὖσαν τὴν γυναῖκα καὶ παμπονηρῶσ ἔχουσαν οὐκ ἰώμενον μισεῖσ, πῶσ οὐ πολὺ μᾶλλον ὅτι σε τῶν ὁμοίων ἀπήλλαξα ὑπεραγαπᾷσ καὶ χάριν ὁμολογεῖσ, τῶν οὕτω δεινῶν ἀπηλλαγμένοσ ; σὺ δέ, ὅπερ ἀγνωμονέστατον, σωφρονήσασ εὐθὺσ ἐσ δικαστήριον ἄγεισ καὶ σεσωσμένοσ κολάζεισ καὶ ἐπὶ τὸ ἀρχαῖον ἐκεῖνο μῖσοσ ἀνατρέχεισ καὶ τὸν αὐτὸν ἀναγινώσκεισ νόμον. καλὸν γοῦν τὸν μισθὸν ἀποδίδωσ τῇ τέχνῃ καὶ ἀξίασ ἀμοιβὰσ τῶν φαρμάκων ἐπὶ τὸν ἰατρὸν ὑγιαίνων μόνον.

상위

Lucian (루키아노스)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION