Lucian, Abdicatus, (no name) 7:

(루키아노스, Abdicatus, (no name) 7:)

ὁ πατὴρ δὲ ὑπὸ ἰδιωτείασ οὐ γὰρ οἶδεν οὔτε ἀρχὴν τοῦ κατέχοντοσ κακοῦ οὔτε τὴν αἰτίαν οὔτε τὸ μέτρον τοῦ πάθουσ ἐκέλευεν ἰᾶσθαι καὶ τὸ ὅμοιον ἐκχέαι φάρμακον οἰέται ^ γὰρ ἓν εἶναι μανίασ εἶδοσ καὶ μίαν τὴν νόσον καὶ τἀρρώστημα ταὐτὸν καὶ παραπλησίαν τὴν θεραπείαν δεχόμενον. ^ ἐπεὶ δέ, ὅπερ ἀληθέστατον, ἀδύνατον εἶναί φημι σώζεσθαι τὴν γυναῖκα καὶ ἡττῆσθαι ὑπὸ τῆσ νόσου ὁμολογῶ, ἀγανακτεῖ καὶ ὀργίζεται καί φησιν ἑκόντα καθυφίεσθαι καὶ προδιδόναι τὴν ἄνθρωπον, ἐγκαλῶν ἐμοὶ τὴν ἀσθένειαν τῆσ τέχνησ. καὶ πάσχει μὲν σύνηθεσ τοῖσ λυπουμένοισ· ὀργίζονται γοῦν ἅπαντεσ τοῖσ μετὰ παρρησίασ τἀληθῆ λέγουσιν. πλὴν ἔγωγε ὡσ ἂν οἱο͂́σ τε ὦ δικαιολογήσομαι πρὸσ αὐτὸν καὶ ὑπὲρ ἐμαυτοῦ καὶ τῆσ τέχνησ.

상위

Lucian (루키아노스)

목록

SEARCH

MENU NAVIGATION