Hippocrates, Oeuvres Completes D'Hippocrate., ΠΕΡΙ ΙΕΡΗΣ ΝΟΥΣΟΥ., 6.

(히포크라테스, Oeuvres Completes D'Hippocrate., ΠΕΡΙ ΙΕΡΗΣ ΝΟΥΣΟΥ., 6.)

Ἢν δὲ ἐπὶ τὴν καρδίην ποιήσηται ὁ κατάῤῬοοσ τὴν πορείην, παλμὸσ ἐπιλαμβάνει καὶ ἄσθματα, καὶ τὰ στήθεα διαφθείρεται, ἔνιοι δὲ καὶ κυφοὶ γίνονται‧ ὁκόταν γὰρ ἐπικατέλθῃ τὸ φλέγμα ψυχρὸν ἐπὶ τὸν πλεύμονα ἢ ἐπὶ τὴν καρδίην, ἀποψύχεται τὸ αἷμα‧ αἱ δὲ φλέβεσ πρὸσ βίην ψυχόμεναι πρὸσ τῷ πλεύμονι καὶ τῇ καρδίῃ πηδῶσι, καὶ ἡ καρδίη πάλλεται, ὥστε ὑπὸ τῆσ ἀνάγκησ ταύτησ τὰ ἄσθματα ἐπιπίπτειν καὶ τὴν ὀρθοπνοίην. Οὐ γὰρ δέχεται τὸ πνεῦμα ὅσον ἐθέλει, μέχρισ ἂν κρατηθῇ τοῦ φλέγματοσ τὸ ἐπιῤῬυὲν καὶ διαθερμανθὲν διαχυθῇ ἐσ τὰσ φλέβασ‧ ἔπειτα παύεται τοῦ παλμοῦ καὶ τοῦ ἄσθματοσ‧ παύεται δὲ ὅκωσ ἂν τοῦ πλήθεοσ ἔχῃ‧ ἢν μὲν γὰρ πλέον ἐπικαταῤῬυῇ, σχολαίτερον, ἢν δὲ ἔλασσον, θᾶσσον‧ καὶ ἢν μὲν πυκνότεροι ἐώσιν οἱ κατάῤῬοοι, πυκνότερα ἐπίληπτοσ γίνεται, ἢν δὲ μὴ, ἀραιότερα. Τάῦτα μὲν οὖν πάσχει, ἢν ἐπὶ τὸν πλεύμονα καὶ τὴν καρδίην ἰῄ‧ ἢν δὲ ἐσ τὴν κοιλίην, διάῤῬοιαι λαμβάνουσιν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION