Hippocrates, Oeuvres Completes D'Hippocrate., ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΣ ΟΞΕΩΝ, 5.

(히포크라테스, Oeuvres Completes D'Hippocrate., ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΣ ΟΞΕΩΝ, 5.)

Τὰσ δὲ πτισάνασ χρὴ ἐκ κριθέων τε ὡσ βελτίστων εἶναι καὶ κάλλιστα ἡψῆσθαι, καὶ ἄλλωσ ἢν μὴ τῷ χυλῷ μούνῳ μέλλῃσ χρέεσθαι. Μετὰ γὰρ τῆσ ἄλλησ ἀρετῆσ τῆσ πτισάνησ τὸ ὀλισθηρὸν τὴν κριθὴν καταπινομένην ποιέει μὴ βλάπτειν‧ οὐδαμοῦ γὰρ προσίσχει, οὐδὲ μένει κατὰ τὴν τοῦ θώρηκοσ ἴξιν. Ὀλισθηροτάτη τε καὶ ἀδιψοτάτη καὶ εὐπεπτοτάτη καὶ ἀσθενεστάτη ἐστὶν ἡ κάλλιστα ἑφθὴ, ὧν πάντων δεῖ. Ἢν οὖν μὴ προστιμωρήσῃ τισ ὁκόσων δέεται αὐτάρκησ εἶναι ὁ τρόποσ τῆσ τοιαύτησ πτισανοῤῬοφίησ, πολλαχῆ βεβλάψεται. Ὁκόσοισι γὰρ σῖτοσ αὐτίκα ἐγκατακέκλεισται, ἢν μή τισ ὑποκενώσασ τὸ Ῥόφημα δώῃ, τὴν ὀδύνην ἐνεοῦσαν προσπαροξύνειεν ἂν, καὶ μὴ ἐνεοῦσαν εὐθὺσ ἐμποιήσειεν ἂν, καὶ πνεῦμα πυκνότερον γένοιτ’ ἄν‧ κακὸν δὲ τοῦτό ἐστιν‧ ξηραντικὸν γὰρ πλεύμονοσ, καὶ κοπῶδεσ ὑποχονδρίων καὶ ἤτρου καὶ φρενῶν. Τοῦτο δὲ, ἢν ἔτι τῆσ ὀδύνησ τοῦ πλευροῦ ξυνεχέοσ ἐούσησ, καὶ πρὸσ τὰ θερμάσματα μὴ χαλώσησ, καὶ τοῦ πτυέλου μὴ ἀνιόντοσ, ἀλλὰ καταγλισχραινομένου ἀσαπέωσ, ἢν μὴ λύσῃ τισ τὴν ὀδύνην, ἢ κοιλίην μαλθάξασ, ἢ φλέβα ταμὼν, ὁκότερον ἂν τουτέων ξυμφέρῃ, τὰσ δὲ πτισάνασ ἢν οὕτωσ ἔχουσι διδῷ, ταχέεσ οἱ θάνατοὶ τῶν τοιουτέων γίγνονται. Διὰ ταύτασ οὖν τὰσ προφάσιασ καὶ ἑτέρασ τοιαύτασ ἔτι μᾶλλον, οἱ ὅλῃσι τῇσι πτισάνῃσι χρεόμενοι, ἑβδομαῖοι καὶ ὀλιγημερώτεροι θνήσκουσιν‧ οἱ μέν τοι καὶ τὴν γνώμην βλαβέντεσ, οἱ δὲ ὑπὸ τῆσ ὀρθοπνοίησ τε καὶ τοῦ Ῥέγχεοσ ἀποπνιγέντεσ. Μάλα δὲ τοὺσ τοιουτέουσ οἱ ἀρχαῖοι βλητοὺσ ἐνόμιζον εἶναι διὰ τόδε μάλιστα‧ οὐχ ἥκιστα δὲ, ὅτι καὶ ἀποθανόντων αὐτέων ἡ πλευρὴ πελιὴ εὑρίσκεται ἴκελόν τι πληγῇ. Αἴτιον δὲ τουτέου τόδε ἐστὶν, ὅτι, πρὶν λυθῆναι τὴν ὀδύνην, θνήσκουσιν‧ ταχέωσ γὰρ πνευματίαι γίγνονται‧ ὑπὸ δὲ τοῦ πολλοῦ καὶ πυκνοῦ πνεύματοσ, ὡσ ἤδη εἴρηται, καταγλισχραινόμενον τὸ πτύελον ἀπέπτωσ κωλύει τὴν ἐπάνοδον γίγνεσθαι, ἀλλὰ τὴν Ῥέγξιν ποιέει ἐνισχόμενον ἐν τοῖσι βρογχίοισι τοῦ πλεύμονοσ. Καὶ ὁκόταν ἐσ ταὐτὸ ἔλθῃ, θανατῶδεσ ἤδη ὡσ ἐπιτοπουλὺ ἐστίν‧ καὶ γὰρ αὐτὸ τὸ πτύελον ἐνισχόμενον κωλύει μὲν τὸ πνεῦμα ἔσω φέρεσθαι, ἀναγκάζει δὲ ταχέωσ ἔξω φέρεσθαι‧ καὶ οὕτωσ ἐσ τὸ κακὸν ἀλλήλοισι τιμωρέουσι‧ τό τε γὰρ πτύελον ἐνισχόμενον πυκνὸν τὸ πνεῦμα ποιέει, τό τε πνεῦμα πυκνὸν ἐὸν ἐπιγλισχραίνει τὸ πτύελον, καὶ κωλύει ἀπολισθαίνειν. Καταλαμβάνει δὲ ταῦτα, οὐ μοῦνον ἢν πτισάνῃ ἀκαίρωσ χρέωνται, ἀλλὰ πουλὺ μᾶλλον ἤν τι ἄλλο φάγωσιν ἢ πίωσι πτισάνησ ἀνεπιτηδειότερον.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION