Hippocrates, Hippocrates Collected Works I, PARAGGELIAI, ix.

(히포크라테스, Hippocrates Collected Works I, PARAGGELIAI, ix.)

Μετὰ τούτων δὲ πάντων μέγα ἂν τεκμήριον φανείη σὺν τῇ οὐσίῃ τῆσ τέχνησ, εἴ τισ καλῶσ ἰητρεύων προσαγορεύσιοσ τοιαύτησ μὴ ἀποσταίη, κελεύων τοῖσι νοσέουσι μηδὲν ὀχλεῖσθαι κατὰ διάνοιαν ἐν τῷ σπεύδειν ἀφικέσθαι ἐσ καιρὸν σωτηρίησ‧ ἡγεύμεθα γὰρ ἃ χρὴ ἐσ τὴν ὑγιείην. καὶ προστασσόμενόσ γε οὐ διαμαρτήσει‧ αὐτοὶ μὲν γὰρ οἱ νοσέοντεσ διὰ τὴν ἀλγεινὴν διάθεσιν ἀπαυδέοντεσ ἑωυτούσ τε . . . μεταλλάσσουσι τῆσ ζωῆσ‧ ὁ δ’ ἐγκεχειρισμένοσ τὸν νοσέοντα, ἢν ἀποδείξῃ τὰ τῆσ τέχνησ ἐξευρήματα, σῴζων οὐκ ἀλλοιῶν φύσιν, ἀποίσει τὴν παρεοῦσαν <ἀθυμίην> ἢ τὴν παραυτίκα ἀπιστίην. ἡ γὰρ τοῦ ἀνθρώπου εὐεξίη φύσισ τίσ ἐστι φύσει περιπεποιημένη κίνησιν οὐκ ἀλλοτρίην, ἀλλὰ λίην γε εὐαρμοστεῦσαν, πνεύματί τε καὶ θερμασίῃ καὶ χυμῶν κατεργασίῃ, πάντη τε καὶ πάσῃ διαίτῃ καὶ τοῖσι σύμπασι δεδημιουργημένη, ἢν μή τι ἐκ γενετῆσ ἢ ἀπ’ ἀρχῆσ ἔλλειμα ᾖ‧ ἢν δὲ γένηταί τι, ἐξιτήλου ἐόντοσ, πειρᾶσθαι ἐξομοιοῦν τῇ ὑποκειμένῃ‧ παρὰ γὰρ φύσιν τὸ μινύθημα καὶ διὰ χρόνου.

SEARCH

MENU NAVIGATION