Hippocrates, Hippocrates Collected Works I, ΠΕΡΙ ΑΕΡΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΠΩΝ, iii.

(히포크라테스, Hippocrates Collected Works I, ΠΕΡΙ ΑΕΡΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΠΩΝ, iii.)

Ὅκωσ δὲ χρὴ ἕκαστα τῶν προειρημένων σκοπεῖν καὶ βασανίζειν, ἐγὼ φράσω σαφέωσ. χωρὶσ δέ, ἤν τι πάγκοινον κατάσχῃ νόσημα ἐκ μεταβολῆσ τῶν ὡρέων, καὶ τούτου μετέχουσιν. ἥτισ μὲν πόλισ πρὸσ τὰ πνεύματα κεῖται τὰ θερμά ‐‐ταῦτα δ’ ἐστὶ μεταξὺ τῆσ τε χειμερινῆσ ἀνατολῆσ τοῦ ἡλίου καὶ τῶν δυσμέων τῶν χειμερινῶν ‐‐καὶ αὐτῇ ταῦτα τὰ πνεύματά ἐστι σύννομα, τῶν δὲ ἀπὸ τῶν ἄρκτων πνευμάτων σκέπη, ἐν ταύτῃ τῇ πόλει ἐστὶ τά τε ὕδατα πολλὰ καὶ ὕφαλα, καὶ ἀνάγκη εἶναι μετέωρα, τοῦ μὲν θέρεοσ θερμά, τοῦ δὲ χειμῶνοσ ψυχρά‧ τούσ τε ἀνθρώπουσ τὰσ κεφαλὰσ ὑγρὰσ ἔχειν καὶ φλεγματώδεασ, τάσ τε κοιλίασ αὐτῶν πυκνὰ ἐκταράσσεσθαι ἀπὸ τῆσ κεφαλῆσ τοῦ φλέγματοσ ἐπικαταρρέοντοσ‧ τά τε εἴδεα ἐπὶ τὸ πλῆθοσ αὐτῶν ἀτονώτερα εἶναι‧ ἐσθίειν δ’ οὐκ ἀγαθοὺσ εἶναι οὐδὲ πίνειν. ὁκόσοι μὲν γὰρ κεφαλὰσ ἀσθενέασ ἔχουσιν, οὐκ ἂν εἰήσαν ἀγαθοὶ πίνειν‧ ἡ γὰρ κραιπάλη μᾶλλον πιέζει. νοσήματά τε τάδε ἐπιχώρια εἶναι‧ πρῶτον μὲν τὰσ γυναῖκασ νοσερὰσ καὶ Ῥοώδεασ εἶναι‧ ἔπειτα πολλὰσ ἀτόκουσ ὑπὸ νούσου καὶ οὐ φύσει ἐκτιτρώσκεσθαί τε πυκνά‧ τοῖσί τε παιδίοισιν ἐπιπίπτειν σπασμούσ τε καὶ ἄσθματα καὶ ἃ νομίζουσι τὸ παιδίον ποιεῖν καὶ ἱερὴν νοῦσον εἶναι‧ τοῖσι δὲ ἀνδράσι δυσεντερίασ καὶ διαρροίασ καὶ ἠπιάλουσ καὶ πυρετοὺσ πολυχρονίουσ χειμερινοὺσ καὶ ἐπινυκτίδασ πολλὰσ καὶ αἱμορροί̈δασ ἐν τῇ ἕδρῃ. πλευρίτιδεσ δὲ καὶ περιπνευμονίαι καὶ καῦσοι καὶ ὁκόσα ὀξέα νοσήματα νομίζονται εἶναι οὐκ ἐγγίνονται πολλά. οὐ γὰρ οἱο͂́ν τε, ὅκου ἂν κοιλίαι ὑγραὶ ἐώσι, τὰσ νούσουσ ταύτασ ἰσχύειν. ὀφθαλμίαι τε ἐγγίνονται ὑγραὶ καὶ οὐ χαλεπαί, ὀλιγοχρόνιοι, ἦν μή τι κατάσχῃ νόσημα πάγκοινον ἐκ μεταβολῆσ μεγάλησ. καὶ ὁκόταν τὰ πεντήκοντα ἔτεα ὑπερβάλωσι, κατάρροοι ἐπιγενόμενοι ἐκ τοῦ ἐγκεφάλου παραπληκτικοὺσ ποιέουσι τοὺσ ἀνθρώπουσ, ὁκόταν ἐξαίφνησ ἡλιωθέωσι τὴν κεφαλὴν ἢ Ῥιγώσωσι. ταῦτα μὲν τὰ νοσήματα αὐτοῖσιν ἐπιχώριά ἐστι.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION