Herodotus, The Histories, book 7, chapter 224 3:

(헤로도토스, The Histories, book 7, chapter 224 3:)

καὶ δὴ Περσέων πίπτουσι ἐνθαῦτα ἄλλοι τε πολλοὶ καὶ ὀνομαστοί, ἐν δὲ δὴ καὶ Δαρείου δύο παῖδεσ Ἀβροκόμησ τε καὶ Ὑπεράνθησ, ἐκ τῆσ Ἀρτάνεω θυγατρὸσ Φραταγούνησ γεγονότεσ Δαρείῳ. ὁ δὲ Ἀρτάνησ Δαρείου μὲν τοῦ βασιλέοσ ἦν ἀδελφεόσ, Ὑστάσπεοσ δὲ τοῦ Ἀρσάμεοσ παῖσ· ὃσ καὶ ἐκδιδοὺσ τὴν θυγατέρα Δαρείῳ τὸν οἶκον πάντα τὸν ἑωυτοῦ ἐπέδωκε, ὡσ μούνησ οἱ ἐούσησ ταύτησ τέκνου.

상위

The Histories

목록

SEARCH

MENU NAVIGATION