Flavius Josephus, Antiquitates Judaicae, Book 18 394:

(플라비우스 요세푸스, Antiquitates Judaicae, Book 18 394:)

ὁ δὲ ἡδονῇ αὐτοὺσ δέχεται παραγενομένουσ ἐθαύμαζεν τε τὸν Ἀσιναῖον τοῦ ἐν ταῖσ πράξεσιν εὐψύχου, θεωρῶν παντελῶσ ὄντα ὀφθῆναι βραχύν τε καὶ τοῖσ τὸ πρῶτον ὄψει συνελθοῦσιν ἐνδοῦναι καταφρονήματοσ ἀφορμὰσ ὡσ οὐδενὶ κρίνοιεν αὐτόν, φησί τε πρὸσ τοὺσ φίλουσ, ὡσ μείζονα ἐν τῇ παραθέσει παρέχοιτο τὴν ψυχὴν τοῦ σώματοσ, παρά τε πότον δεικνὺσ τὸν Ἀσιναῖον Ἀβδαγάσῃ τῷ αὐτοῦ στρατοπεδάρχῃ τό τε ὄνομα διασαφεῖ καὶ τὴν πᾶσαν ἀρετήν, ᾗ χρῷτο εἰσ πόλεμον.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION