Flavius Josephus, Antiquitates Judaicae, Book 8 398:

(플라비우스 요세푸스, Antiquitates Judaicae, Book 8 398:)

ἦν δὲ τὸ γύναιον δραστήριόν τε καὶ τολμηρόν, εἰσ τοσαύτην δὲ ἀσέλγειαν καὶ μανίαν προύπεσεν, ὥστε καὶ ναὸν τῷ Τυρίων θεῷ ὃν Βελίαν προσαγορεύουσιν ᾠκοδόμησε καὶ ἄλσοσ παντοίων δένδρων κατεφύτευσε· κατέστησε δὲ [καὶ] ἱερεῖσ καὶ ψευδοπροφήτασ τούτῳ τῷ θεῷ· καὶ αὐτὸσ δ’ ὁ βασιλεὺσ πολλοὺσ τοιούτουσ περὶ αὑτὸν εἶχεν ἀνοίᾳ καὶ πονηρίᾳ πάντασ ὑπερβεβληκὼσ τοὺσ πρὸ αὐτοῦ.

SEARCH

MENU NAVIGATION