Flavius Josephus, Antiquitates Judaicae, Book 3 398:

(플라비우스 요세푸스, Antiquitates Judaicae, Book 3 398:)

Τῶν δὲ κατασκόπων Ιἠσοῦσ τε ὁ Ναυήχου παῖσ φυλῆσ Ἐφραιμίτιδοσ καὶ Χάλεβοσ τῆσ Ιοὔδα φυλῆσ φοβηθέντεσ χωροῦσιν εἰσ μέσουσ καὶ τὸ πλῆθοσ κατεῖχον θαρσεῖν δεόμενοι καὶ μήτε ψευδολογίαν κατακρίνειν τοῦ θεοῦ μήτε πιστεύειν τοῖσ ἐκ τοῦ μὴ τἀληθῆ περὶ τῶν Χαναναίων εἰρηκέναι καταπληξαμένοισ, ἀλλὰ τοῖσ ἐπὶ τὴν εὐδαιμονίαν καὶ τὴν κτῆσιν αὐτοὺσ τῶν ἀγαθῶν παρορμῶσιν·

SEARCH

MENU NAVIGATION