Euripides, Helen, episode 4:

(에우리피데스, Helen, episode 4:)

ὦ ξένε, λόγων μὲν κληδόν’ ἤνεγκασ φίλην. οὔκουν ἐμαυτῷ γ’ οὐδὲ τῷ τεθνηκότι. πῶσ τοὺσ θανόντασ θάπτετ’ ἐν πόντῳ νεκρούσ; ὡσ ἂν παρούσησ οὐσίασ ἕκαστοσ ᾖ. πλούτου λέγ’ οὕνεχ’ ὅ τι θέλεισ ταύτησ χάριν. προσφάζεται μὲν αἷμα πρῶτα νερτέροισ. τίνοσ; σύ μοι σήμαινε, πείσομαι δ’ ἐγώ. αὐτὸσ σὺ γίγνωσκ’· ἀρκέσει γὰρ ἃν διδῷσ. ἐν βαρβάροισ μὲν ἵππον ἢ ταῦρον νόμοσ. διδούσ γε μὲν δὴ δυσγενὲσ μηδὲν δίδου. οὐ τῶνδ’ ἐν ἀγέλαισ ὀλβίαισ σπανίζομεν. καὶ στρωτὰ φέρεται λέκτρα σώματοσ κενά. ἔσται· τί δ’ ἄλλο προσφέρειν νομίζεται; χαλκήλαθ’ ὅπλα· καὶ γὰρ ἦν φίλοσ δορί. ἄξια τάδ’ ἔσται Πελοπιδῶν ἃ δώσομεν. καὶ τἄλλ’ ὅσα χθὼν καλὰ φέρει βλαστήματα. πῶσ οὖν; ἐσ οἶδμα τίνι τρόπῳ καθίετε; ναῦν δεῖ παρεῖναι κἀρετμῶν ἐπιστάτασ. πόσον δ’ ἀπείργει μῆκοσ ἐκ γαίασ δόρυ; ὥστ’ ἐξορᾶσθαι ῥόθια χερσόθεν μόλισ. τί δή; τόδ’ Ἑλλὰσ νόμιμον ἐκ τίνοσ σέβει; ὡσ μὴ πάλιν γῇ λύματ’ ἐκβάλῃ κλύδων. Φοίνισσα κώπη ταχύποροσ γενήσεται. καλῶσ ἂν εἰή Μενέλεῴ τε πρὸσ χάριν. οὔκουν σὺ χωρὶσ τῆσδε δρῶν ἀρκεῖσ τάδε; μητρὸσ τόδ’ ἔργον ἢ γυναικὸσ ἢ τέκνων. ταύτησ ὁ μόχθοσ, ὡσ λέγεισ, θάπτειν πόσιν. ἐν εὐσεβεῖ γοῦν νόμιμα μὴ κλέπτειν νεκρῶν. ἴτω· πρὸσ ἡμῶν ἄλοχον εὐσεβῆ τρέφειν. ἐλθὼν δ’ ἐσ οἴκουσ ἐξελοῦ κόσμον νεκρῷ· καὶ σὲ οὐ κεναῖσι χερσὶ γῆσ ἀποστελῶ, δράσαντα τῇδε πρὸσ χάριν· φήμασ δ’ ἐμοὶ ἐσθλὰσ ἐνεγκὼν ἀντὶ τῆσ ἀχλαινίασ ἐσθῆτα λήψῃ σῖτά θ’, ὥστε σ’ ἐσ πάτραν ἐλθεῖν, ἐπεὶ νῦν γ’ ἀθλίωσ ἔχονθ’ ὁρῶ. σὺ δ’, ὦ τάλαινα, μὴ ’πὶ τοῖσ ἀνηνύτοισ τρύχουσα σαυτήν ‐ Μενέλεωσ δ’ ἔχει πότμον, κοὐκ ἂν δύναιτο ζῆν ὁ κατθανὼν πόσισ. σὸν ἔργον, ὦ νεᾶνι· τὸν παρόντα μὲν στέργειν πόσιν χρή, τὸν δὲ μηκέτ’ ὄντ’ ἐᾶν· ἄριστα γάρ σοι ταῦτα πρὸσ τὸ τυγχάνον. ἢν δ’ Ἑλλάδ’ ἔλθω καὶ τύχω σωτηρίασ, παύσω ψόγου σε τοῦ πρίν, ἢν γυνὴ γένῃ οἱάν γενέσθαι χρή σε σῷ ξυνευνέτῃ. ἔσται τάδ’· οὐδὲ μέμψεται πόσισ ποτὲ ἡμῖν· σὺ δ’ αὐτὸσ ἐγγὺσ ὢν εἴσῃ τάδε. ἀλλ’, ὦ τάλασ, εἴσελθε καὶ λουτρῶν τύχε ἐσθῆτά τ’ ἐξάλλαξον. οὐκ ἐσ ἀμβολὰσ εὐεργετήσω σ’· εὐμενέστερον γὰρ ἂν τῷ φιλτάτῳ μοι Μενέλεῳ τὰ πρόσφορα δρῴησ ἄν, ἡμῶν τυγχάνων οἱών σε χρή.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION