Epictetus, Works, book 3, Σποράδην τινά.

(에픽테토스, Works, book 3, Σποράδην τινά.)

Ὡσ οἱ κακοὶ τραγῳδοὶ μόνοι ᾆσαι οὐ δύνανται, ἀλλὰ μετὰ πολλῶν, οὕτωσ ἔνιοι μόνοι περιπατῆσαι οὐ δύνανται. ἄνθρωπε, εἴ τισ εἶ, καὶ μόνοσ περιπάτησον καὶ σαυτῷ λάλησον καὶ μὴ ἐν τῷ χορῷ κρύπτου.

σκώφθητί ποτε, περίβλεψαι, ἐνσείσθητι, ἵνα γνῷσ, τίσ εἶ.

ἐκ πάσησ ἀφορμῆσ λέγει αὐτὸ πρὸσ πάντασ.

"ἐγὼ ὕδωρ πίνω.

" διὰ γὰρ τοῦτο ὕδωρ πίνεισ, διὰ γὰρ τὸ ὕδωρ πίνειν; ἄνθρωπε, εἴ σοι λυσιτελεῖ[ν] πίνειν, πῖνε· εἰ δὲ μή, γελοίωσ ποιεῖσ. εἰ δὲ συμφέρει σοι καὶ πίνεισ, σιώπα πρὸσ τοὺσ δυσαρεστοῦντασ τοῖσ ἀνθρώποισ.

τί οὖν; αὐτοῖσ τούτοισ ἀρέσκειν θέλεισ; Τῶν πραττομένων τὰ μὲν προηγουμένωσ πράττεται, τὰ δὲ κατὰ περίστασιν, τὰ δὲ κατ’ οἰκονομίαν, τὰ δὲ κατὰ συμπεριφοράν, τὰ δὲ κατ’ ἔνστασιν. Δύο ταῦτα ἐξελεῖν τῶν ἀνθρώπων, οἰήσιν καὶ ἀπιστίαν.

οἰήσισ μὲν οὖν ἐστι τὸ δοκεῖν μηδενὸσ προσδεῖσθαι, ἀπιστία δὲ τὸ ὑπολαμβάνειν μὴ δυνατὸν εἶναι εὐροεῖν τοσούτων περιεστηκότων.

τὴν μὲν οὖν οἰήσιν ἔλεγχοσ ἐξαιρεῖ, καὶ τοῦτο πρῶτον ποιεῖ Σωκράτησ.

ὅτι δ’ οὐκ ἀδύνατόν ἐστι τὸ πρᾶγμα, σκέψαι καὶ ζήτησον. οὐδέν σε βλάψει ἡ ζήτησισ αὕτη· καὶ σχεδὸν τὸ φιλοσοφεῖν τοῦτ’ ἔστι, ζητεῖν, πῶσ ἐνδέχεται ἀπαραποδίστωσ ὀρέξει χρῆσθαι καὶ ἐκκλίσει.

3Κρείσσων εἰμὶ σοῦ·

ὁ γὰρ πατήρ μου ὑπατικόσ ἐστιν. " ἄλλοσ λέγει " 3ἐγὼ δεδημάρχηκα, σὺ δ’ οὔ". εἰ δ’ ἵπποι ἦμεν, ἔλεγεσ ἂν ὅτι "ὁ πατήρ μου ὠκύτεροσ ἦν" ἢ ὅτι "ἐγὼ ἔχω πολλὰσ κριθὰσ καὶ χόρτον" ἢ ὅτι "κομψὰ περιτραχήλια"; εἰ οὖν ταῦτά σου λέγοντοσ εἶπον ὅτι "ἔστω ταῦτα, τρέχωμεν οὖν" 3;

ἄγε, ἐπ’ ἀνθρώπου οὖν οὐδέν ἐστι τοιοῦτον οἱο͂ν ἐφ’ ἵππου δρόμοσ, ἐξ οὗ γνωσθήσεται ὁ χείρων καὶ ὁ κρείττων;

μήποτ’ ἐστὶν αἰδώσ, πίστισ, δικαιοσύνη; τούτοισ δείκνυε κρείττονα σεαυτόν, ἵν’ ὡσ ἄνθρωποσ ᾖ κρείττων.

ἄν μοι λέγῃσ ὅτι "μεγάλα λακτίζω", ἐρῶ σοι κἀγὼ ὅτι "ἐπὶ ὄνου ἔργῳ μέγα φρονεῖσ".

상위

Works

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION