Epictetus, Works, book 3, Πῶσ πρὸσ τὰσ φαντασίασ γυμναστέον.

(에픽테토스, Works, book 3, Πῶσ πρὸσ τὰσ φαντασίασ γυμναστέον.)

Ὡσ πρὸσ τὰ ἐρωτήματα τὰ σοφιστικὰ γυμναζόμεθα, οὕτωσ καὶ πρὸσ τὰσ φαντασίασ καθ’ ἡμέραν ἔδει γυμνάζεσθαι· προτείνουσι γὰρ ἡμῖν καὶ αὗται ἐρωτήματα. ὁ υἱὸσ ἀπέθανε τοῦ δεῖνοσ.

ἀπόκριναι "ἀπροαίρετον, οὐ κακόν". ὁ πατὴρ τὸν δεῖνα ἀποκληρονόμον ἀπέλ[ε]ιπεν. τί σοι δοκεῖ; "ἀπροαίρετον, οὐ κακόν. " Καῖσαρ αὐτὸν κατέκρινεν. "ἀπροαίρετον, οὐ κακόν.

" ἐλυπήθη ἐπὶ τούτοισ. "προαιρετικόν, κακόν. " γενναίωσ ὑπέμεινεν. "προαιρετικόν, ἀγαθόν. " κἂν οὕτωσ ἐθιζώμεθα, προκόψομεν·

οὐδέποτε γὰρ ἄλλῳ συγκαταθησόμεθα ἢ οὗ φαντασία καταληπτικὴ γίνεται. ὁ υἱὸσ ἀπέθανε.

τί ἐγένετο; ὁ υἱὸσ ἀπέθανεν. ἄλλο οὐδέν; οὐδ[ε]έν. τὸ πλοῖον ἀπώλετο. τί ἐγένετο; τὸ πλοῖον ἀπώλετο. εἰσ φυλακὴν ἀπήχθη. τί γέγονεν; εἰσ φυλακὴν ἀπήχθη. τὸ δ’ ὅτι "κακῶσ πέπραχεν" 3 ἐξ αὑτοῦ ἕκαστοσ προστίθησιν. "ἀλλ’ οὐκ ὀρθῶσ ταῦτα ὁ Ζεὺσ ποιεῖ.

" διὰ τί; ὅτι σε ὑπομενητικὸν ἐποίησεν, ὅτι μεγαλόψυχον, ὅτι ἀφεῖλεν αὐτῶν τὸ εἶναι κακά, ὅτι ἔξεστίν σοι πάσχοντι ταῦτα εὐδαιμονεῖν, ὅτι σοι τὴν θύραν ἤνοιξεν, ὅταν σοι μὴ ποιῇ; ἄνθρωπε, ἔξελθε καὶ μὴ ἐγκάλει. Πῶσ ἔχουσι Ῥωμαῖοι πρὸσ φιλοσόφουσ ἂν θέλῃσ γνῶναι, ἄκουσον.

Ἰταλικὸσ ὁ μάλιστα δοκῶν αὐτῶν φιλόσοφοσ εἶναι παρόντοσ ποτέ μου χαλεπήνασ τοῖσ ἰδίοισ, ὡσ ἀνήκεστα πάσχων, "Οὐ δύναμαι", ἔφη, "φέρειν· ἀπόλλυτέ με, ποιήσετέ με τοιοῦτον γενέσθαι", δείξασ ἐμέ.

상위

Works

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION