Dionysius of Halicarnassus, Δε Τηυξψδιδισ ιδιοματιβυσ ̔επιστυλα αδ Αμμαευμ̓, chapter 49

(디오니시오스, Δε Τηυξψδιδισ ιδιοματιβυσ ̔επιστυλα αδ Αμμαευμ̓, chapter 49)

ἔστι δὲ καὶ ἄλλα ἐν τῇ δημηγορίᾳ ταύτῃ μέμψεωσ ἄξια, περὶ ὧν οὐδὲν δέομαι τὰ πλείω λέγειν· ἱκανῶσ δ’ οἰόμαι καὶ διὰ τούτων φανερὸν πεποιηκέναι τὸ προκείμενον, ὅτι τῆσ Θουκυδίδου λέξεωσ κρατίστη μέν ἐστιν ἡ μετρίωσ ἐκβεβηκυῖα τὰ συνήθη καὶ τὰσ πρώτασ καὶ ἀναγκαίασ ἀρετὰσ φυλάσσουσα, χείρων δὲ ἡ λαμβάνουσα πολλὴν ἐκτροπὴν ἐκ τῶν κοινῶν ὀνομάτων τε καὶ σχημάτων εἰσ τὰ ξένα καὶ βεβιασμένα καὶ ἀνακολούθητα, δἰ ἣν οὐδὲ τῶν ἄλλων ἀρετῶν οὐδεμίαι τὴν ἑαυτῶν ἐπιδείκνυνται δύναμιν. οὔτε γὰρ ἐν ταῖσ ἐκκλησίαισ χρήσιμόν ἐστι τοῦτο τὸ γένοσ τῆσ φράσεωσ, ἐν αἷσ ὑπὲρ εἰρήνησ καὶ πολέμου καὶ νόμων εἰσφορᾶσ καὶ πολιτειῶν κόσμου καὶ τῶν ἄλλων τῶν κοινῶν καὶ μεγάλων αἱ πόλεισ βουλευσόμεναι συνέρχονται, οὔτ’ ἐν τοῖσ δικαστηρίοισ, ἔνθα περὶ θανάτου καὶ φυγῆσ καὶ ἀτιμίασ καὶ δεσμῶν καὶ χρημάτων ἀφαιρέσεωσ οἱ λόγοι πρὸσ τοὺσ ἀνειληφότασ τὴν ὑπὲρ τούτων ἐξουσίαν λέγονται αἳ λυποῦσι τὸν πολιτικὸν ὄχλον οὐκ ὄντα τῶν τοιούτων ἀκουσμάτων ἐν ἔθει, οὔτ’ ἐν ταῖσ ἰδιωτικαῖσ ὁμιλίαισ, ἐν αἷσ περὶ τῶν βιωτικῶν διαλεγόμεθα πολίταισ ἢ φίλοισ ἢ συγγενέσιν διηγούμενοί τι τῶν συμβεβηκότων ἑαυτοῖσ ἢ συμβουλευόμενοι περί τινοσ τῶν ἀναγκαίων, ἢ νουθετοῦντεσ ἢ παρακαλοῦντεσ ἢ συνηδόμενοι τοῖσ ἀγαθοῖσ ἢ συναλγοῦντεσ τοῖσ κακοῖσ· ἐῶ γὰρ λέγειν, ὅτι τῶν οὕτωσ διαλεγομένων οὐδὲ αἱ μητέρεσ ἂν καὶ οἱ πατέρεσ ἀνάσχοιντο διὰ τὴν ἀηδίαν, ἀλλ’ ὥσπερ ἀλλοεθνοῦσ γλώσσησ ἀκούοντεσ τῶν ἑρμηνευσόντων ἂν δεηθεῖεν. ταῦτα ἔστιν ἃ περὶ τοῦ συγγραφέωσ ἐπείσθην, μετὰ πάσησ ἀληθείασ εἰρημένα κατὰ τὴν ἐμὴν δύναμιν.

SEARCH

MENU NAVIGATION