Dionysius of Halicarnassus, Δε Τηυξψδιδισ ιδιοματιβυσ ̔επιστυλα αδ Αμμαευμ̓, chapter 46

(디오니시오스, Δε Τηυξψδιδισ ιδιοματιβυσ ̔επιστυλα αδ Αμμαευμ̓, chapter 46)

ὀχληρὰ δὲ κἀκεῖνα τὰ μειρακιώδη καλλωπίσματα τῆσ λέξεωσ καὶ τὰ πολύπλοκα τῶν ἐνθυμημάτων σχήματα· ἰέναι δὲ τοῖσ ἐχθροῖσ ὁμόσε καὶ ἀμύνεσθαι μὴ φρονήματι μόνον, ἀλλὰ καὶ καταφρονήματι. φρόνημα μὲν γὰρ καὶ ὑπὸ ἀμαθίασ εὐτυχοῦσ καὶ δειλῷ τινι ἐγγίγνεται· καταφρόνησισ δέ, ὃσ ἂν καὶ γνώμῃ πιστεύῃ τῶν ἐναντίων προέχειν· ὃ ἡμῖν ὑπάρχει. καὶ τὴν τόλμαν ἀπὸ τῆσ ὁμοίασ τύχησ ἡ σύνεσισ ἐκ τοῦ ὑπέρφρονοσ ὀχυρωτέραν παρέχεται· ἐλπίδι τε ἧσσον πιστεύει, ἧσ ἐν τῷ ἀπόρῳ ἡ ἰσχύσ· γνώμῃ δὲ ἀπὸ τῶν ὑπαρχόντων, ἧσ βεβαιοτέρα ἡ πρόνοια. τά τε γὰρ φρονήματα ψυχρότερά ἐστι καὶ τῆσ Γοργίου προαιρέσεωσ μᾶλλον οἰκειότερα, ἥ τε τῶν ὀνομάτων ἐξήγησισ ἀμφότερον σοφιστικὴ καὶ ἀπειρόκαλοσ· ἥ τε τόλμα ἣν ἀπὸ τῆσ ὁμοίασ τύχησ ἡ σύνεσισ ἐκ τοῦ ὑπέρφρονοσ ὀχυρωτέραν παρέχεται τῶν Ἡρακλειτείων σκοτεινῶν ἀσαφεστέραν ἔχει τὴν δήλωσιν, ἥ τε τῆσ ἐλπίδοσ ἐν τῷ ἀπόρῳ ἰσχύσ καὶ ἡ τῆσ γνώμησ ἀπὸ τῶν ὑπαρχόντων βεβαιοτέρα πρόνοια ποιητικώτερον περιπέφρασται· βούλεται γὰρ λέγειν, ὅτι δεῖ τῇ γνώμῃ πιστεύειν μᾶλλον, ἣν ἐκ τῶν παρόντων λαμβάνομεν, ἢ ταῖσ ἐλπίσιν, ὧν ἐν τῷ μέλλοντι ἐστὶν ἡ ἰσχύσ.

SEARCH

MENU NAVIGATION