Dionysius of Halicarnassus, Δε Τηυξψδιδισ ιδιοματιβυσ ̔επιστυλα αδ Αμμαευμ̓, chapter 44

(디오니시오스, Δε Τηυξψδιδισ ιδιοματιβυσ ̔επιστυλα αδ Αμμαευμ̓, chapter 44)

ὁ μὲν οὖν Περικλῆσ ταῦτα λέγει· καὶ προσδεχομένῳ μοι τὰ τῆσ ὀργῆσ ὑμῶν εἰσ ἐμὲ γεγένηται αἰσθάνομαι γὰρ τὰσ αἰτίασ, καὶ ἐκκλησίαν τούτου ἕνεκα ξυνήγαγον, ὅπωσ ὑπομνήσω καὶ μέμψωμαι, εἴ τι μὴ ὀρθῶσ ἢ ἐμοὶ χαλεπαίνετε ἢ ταῖσ ξυμφοραῖσ εἴκετε. ταῦτα Θουκυδίδῃ μὲν γράφοντι περὶ τοῦ ἀνδρὸσ ἐν ἱστορικῷ σχήματι προσήκοντα ἦν, Περικλεῖ δὲ ἀπολογουμένῳ πρὸσ ἠρεθισμένον ὄχλον οὐκ ἦν ἐπιτήδεια εἰρῆσθαι, καὶ ταῦτα ἐν ἀρχαῖσ τῆσ ἀπολογίασ, πρὶν ἑτέροισ τισὶν ἀπομειλίξασθαι λόγοισ τὰσ ὀργὰσ τῶν εἰκότωσ ἐπὶ ταῖσ συμφοραῖσ ἀχθομένων, τετμημένησ μὲν ὑπὸ Λακεδαιμονίων τῆσ κρατίστησ γῆσ, πολλοῦ δὲ κατὰ τὸν λοιμὸν ἀπολωλότοσ ὄχλου, τὴν δ’ αἰτίαν τῶν κακῶν τούτων τοῦ πολέμου παρεσχηκότοσ, ὃν ὑπ’ ἐκείνου πεισθέντεσ ἀνεδέξαντο. σχῆμά τε οὐ τοῦτο τῇ διανοίᾳ πρεπωδέστατον ἦν, τὸ ἐπιτιμητικόν, ἀλλὰ τὸ παραιτητικόν· οὐ γὰρ ἐρεθίζειν προσήκει τὰσ τῶν ὄχλων ὀργὰσ τοὺσ δημηγοροῦντασ ἀλλὰ πραΰνειν. τούτοισ ἐπιτίθησι διάνοιαν ἀληθῆ μὲν καὶ δεινῶσ ἀπηγγελμένην, οὐ μέντοι γε τῷ παρόντι καιρῷ χρησίμην· ἐγὼ γὰρ ἡγοῦμαι φησί πόλιν πλείω ξύμπασαν ὀρθουμένην ὠφελεῖν τοὺσ ἰδιώτασ ἢ καθ’ ἕκαστον τῶν πολιτῶν εὐπραγοῦσαν, ἀθρόαν δὲ σφαλλομένην. καλῶσ μὲν γὰρ φερόμενοσ ἀνὴρ τὸ καθ’ ἑαυτὸν διαφθειρομένησ τῆσ πατρίδοσ οὐδὲν ἧσσον ξυναπόλλυται, κακοτυχῶν δὲ ἐν εὐτυχούσῃ πολλῷ μᾶλλον διασῴζεται.

εἰ μὲν γὰρ ἰδίᾳ τινὲσ ἐβλάπτοντο τῶν πολιτῶν, εὐτύχει δὲ τὸ κοινόν, καλῶσ ταῦτ’ ἔλεγεν· ἐπεὶ δ’ ἐν ταῖσ. ἐσχάταισ συμφοραῖσ ἦσαν ἅπαντεσ, οὐκέτι καλῶσ. οὐδὲ γὰρ ἡ περὶ τοῦ μέλλοντοσ ἐλπίσ, ὅτι ταῦτα πρὸσ ἀγαθοῦ τῇ πόλει γενήσεται τὰ δεινά, βέβαιον εἶχέν τι· ἀφανὲσ γὰρ ἀνθρώπῳ τὸ μέλλον καὶ πρὸσ τὰ παρόντα τὰσ περὶ τῶν ἐσομένων γνώμασ αἱ τύχαι τρέπουσι.

SEARCH

MENU NAVIGATION