Dionysius of Halicarnassus, Δε Τηυξψδιδισ ιδιοματιβυσ ̔επιστυλα αδ Αμμαευμ̓, chapter 43

(디오니시오스, Δε Τηυξψδιδισ ιδιοματιβυσ ̔επιστυλα αδ Αμμαευμ̓, chapter 43)

τὴν δ’ ἐν τῇ δευτέρᾳ βύβλῳ Περικλέουσ ἀπολογίαν, ἣν ὑπὲρ αὑτοῦ διετίθετο τραχυνομένων Ἀθηναίων, ὅτι τὸν πόλεμον ἔπεισεν αὐτοὺσ ἀναλαβεῖν, οὐχ ὅλην ἐπαινῶ· οὐδὲ τὰσ περὶ τῆσ Μυτιληναίων πόλεωσ δημηγορίασ, ἃσ διέθεντο Κλέων καὶ Διόδοτοσ, τὰσ ἐν τῇ τρίτῃ βύβλῳ· οὐδὲ τὴν Ἑρμοκράτουσ τοῦ Συρακοσίου πρὸσ Καμαριναίουσ· οὐδὲ τὴν Εὐφήμου τοῦ πρεσβευτοῦ τῶν Ἀθηναίων τὴν ἐναντίαν ταύτησ, οὐδὲ τὰσ ὁμοίασ ταύταισ· οὐ γὰρ ἀνάγκη πάσασ ἐξαριθμεῖσθαι τὰσ εἰσ τὸν αὐτὸν κατεσκευασμένασ τῆσ διαλέκτου χαρακτῆρα. πολλὰσ παρασχέσθαι πίστεισ δυνάμενοσ δυσὶν ἀρκεσθήσομαι δημηγορίαισ, ἵνα μὴ μακρὸσ ὁ λόγοσ γένηται, τῇ Περικλέουσ ἀπολογίᾳ καὶ τῇ Ἑρμοκράτουσ πρὸσ Καμαριναίουσ κατηγορίᾳ κατὰ τῆσ Ἀθηναίων πόλεωσ.

SEARCH

MENU NAVIGATION