Dionysius of Halicarnassus, Δε Τηυξψδιδισ ιδιοματιβυσ ̔επιστυλα αδ Αμμαευμ̓, chapter 39

(디오니시오스, Δε Τηυξψδιδισ ιδιοματιβυσ ̔επιστυλα αδ Αμμαευμ̓, chapter 39)

βασιλεῦσι γὰρ βαρβάροισ ταῦτα πρὸσ Ἕλληνασ ἡρ́μοττε λέγειν· οὓσ ἠλευθέρωσαν ἀπὸ τῶν Μήδων, οὐκ ἦν προσήκοντα εἰρῆσθαι, ὅτι τὰ δίκαια τοῖσ ἴσοισ ἐστὶ πρὸσ ἀλλήλουσ, τὰ δὲ βίαια τοῖσ ἰσχυροῖσ πρὸσ τοὺσ ἀσθενεῖσ. ὀλίγα δὲ πρὸσ ταῦτα τῶν Μηλίων ἀποκριναμένων, ὅτι καλῶσ ἂν ἔχοι τοῖσ Ἀθηναίοισ προνοεῖν τοῦ δικαίου, μὴ καὶ αὐτοί ποτε σφαλέντεσ ὑπ’ ἄλλων ἐξουσίᾳ γένωνται καὶ τὰ αὐτὰ πάσχωσιν ὑπὸ τῶν ἰσχυροτέρων, ἀποκρινόμενον ποιεῖ τὸν Ἀθηναῖον ἡμεῖσ δὲ τῆσ ἡμετέρασ ἀρχῆσ, ἢν καὶ παυθῇ, οὐκ ἀθυμοῦμεν τὴν τελευτήν, τούτου δ’ αἰτίαν ἀποδιδόντα, ὅτι κἂν καταλύσωσιν αὐτῶν Λακεδαιμόνιοι τὴν ἀρχήν, συγγνώμην ἕξουσι, καὶ αὐτοὶ πολλὰ τοιαῦτα πράσσοντεσ. θήσω δὲ καὶ τὴν λέξιν αὐτοῦ·

οὐ γὰρ οἱ ἄρχοντεσ ἄλλων, ὥσπερ καὶ Λακεδαιμόνιοι, οὗτοι δεινοὶ τοῖσ νικηθεῖσι. τοῦτο δὲ ὅμοιόν ἐστι τῷ λέγειν, ὅτι παρὰ τοῖσ τυράννοισ οὐ μισοῦνται τύραννοι. οἷσ ἐπιτίθησιν καὶ περὶ μὲν τούτου ἡμῖν ἀφείσθω κινδυνεύεσθαι, ὃ μόγισ ἂν εἶπεν τῶν καταποντιστῶν τισ ἢ λῃστῶν οὐδὲν ἐπιστρέφομαι τῆσ μετὰ ταῦτα τιμωρίασ χαρισάμενοσ ἐπιθυμίαισ ἐν τῷ παρόντι. ἔπειτ’ ὀλίγων τῶν μεταξὺ γενομένων ἀμοιβαίων καὶ τῶν Μηλίων εἰσ ἐπιεικῆ συγκαταβαινόντων αἱρ́εσιν ὥστε δὲ ἡσυχίαν ἄγοντασ ἡμᾶσ φίλουσ μὲν εἶναι ἀντὶ πολεμίων, ξυμμάχουσ δὲ μηδετέρων οὐκ ἂν δέξαισθε; ἀποκρινόμενον ποιεῖ τὸν Ἀθηναῖον οὐ γὰρ τοσοῦτον ἡμᾶσ βλάπτει ἡ ἔχθρα ὑμῶν, ὅσον ἡ φιλία μὲν ἀσθενείασ, τὸ δὲ μῖσοσ δυνάμεωσ παράδειγμα τοῖσ ἀρχομένοισ δηλούμενον, ἐνθύμημα πονηρὸν καὶ σκολιῶσ ἀπηγγελμένον· εἰ δὲ τὸ νόημα βούλεταί τισ αὐτοῦ σκοπεῖν, τοιόνδε ἐστίν, ὅτι φιλοῦντεσ μὲν ἡμᾶσ ἀσθενεῖσ φαίνεσθαι πρὸσ τοὺσ ἄλλουσ ποιήσετε, μισοῦντεσ δὲ ἰσχυρούσ· οὐ γὰρ ζητοῦμεν εὐνοίᾳ τῶν ὑπηκόων ἄρχειν, ἀλλὰ φόβῳ.

SEARCH

MENU NAVIGATION