Dionysius of Halicarnassus, Δε Τηυξψδιδισ ιδιοματιβυσ ̔επιστυλα αδ Αμμαευμ̓, chapter 35

(디오니시오스, Δε Τηυξψδιδισ ιδιοματιβυσ ̔επιστυλα αδ Αμμαευμ̓, chapter 35)

ὁ γοῦν ἐπὶ πάντων ἐγὼ τῶν ἐμαυτοῦ θεωρημάτων κανόνασ ὑποτιθέμενοσ οὔτε πρότερον ὤκνησα τὰ δοκοῦντά μοι φέρειν ἐσ μέσον οὔτε νῦν ἀποτρέψομαι. διδοὺσ δὴ τὸ πρῶτον, ὥσπερ καὶ κατ’ ἀρχὰσ ἔφην, τὸ περὶ τὴν εὑρ́εσιν τοῦ συγγραφέωσ εὔστοχον, καὶ εἴ τισ ἄλλωσ προὑπείληφεν εἴ τε διὰ φιλονεικίαν εἴ τε δι’ ἀναισθησίαν, ἁμαρτάνειν αὐτὸν οἰόμενοσ, θάτερον οὐκέτι δίδωμι, τὸ περὶ τὰσ οἰκονομίασ αὐτοῦ τεχνικόν, πλὴν ἐπ’ ὀλίγων πάνυ δημηγοριῶν. ὁρῶ δὲ καὶ τὰ περὶ τὴν λέξιν ἐλαττώματα, περὶ ὧν ἤδη προείρηκα, πλεῖστα καὶ μέγιστα ταύταισ συμβεβηκότα ταῖσ ἰδέαισ· καὶ γὰρ αἱ γλωττηματικαὶ καὶ ξέναι καὶ πεποιημέναι λέξεισ ἐν ταύταισ μάλιστα ἐπιπολάζουσι, καὶ τὰ πολύπλοκα καὶ ἀγκύλα καὶ βεβιασμένα σχήματα πλεῖστα περὶ ταύτασ ἐστίν. εἰ δὲ τὰ εἰκότα ἔγνωκα, σύ τε κρινεῖσ καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστοσ ἐπὶ τὴν ἐξέτασιν ἀγόμενοσ τῶν ἔργων. δὲ κατὰ ταὐτὰ ἡ παράθεσισ αὐτῶν, ἀντιπαρεξεταζομένων τοῖσ ἄριστά μοι δοκοῦσιν ἔχειν τῶν οὔτε κατὰ τὰσ οἰκονομίασ κατορθουμένων οὔτε κατὰ τὴν φράσιν ἀνεγκλήτων.

SEARCH

MENU NAVIGATION