Dionysius of Halicarnassus, Δε Τηυξψδιδισ ιδιοματιβυσ ̔επιστυλα αδ Αμμαευμ̓, chapter 34

(디오니시오스, Δε Τηυξψδιδισ ιδιοματιβυσ ̔επιστυλα αδ Αμμαευμ̓, chapter 34)

ἐπεὶ δὲ καὶ περὶ τῶν δημηγοριῶν αὐτοῦ τὰ δοκοῦντά μοι φανερὰ ποιήσειν ὑπεσχόμην, ἐν αἷσ οἰόνταί τινεσ τὴν ἄκραν τοῦ συγγραφέωσ εἶναι δύναμιν, διελόμενοσ καὶ ταύτην διχῇ τὴν θεωρίαν εἴσ τε τὸ πραγματικὸν μέροσ καὶ εἰσ τὸ λεκτικὸν χωρὶσ ὑπὲρ ἑκατέρου ποιήσομαι τὸν λόγον, ἀρξάμενοσ ἀπὸ τοῦ πραγματικοῦ. ἐν ᾧ πρώτην μὲν ἔχει μοῖραν ἡ τῶν ἐνθυμημάτων τε καὶ νοημάτων εὑρ́εσισ, δευτέραν δὲ ἡ τῶν εὑρεθέντων χρῆσισ· ἐκείνη μὲν ἐν τῇ φύσει μᾶλλον ἔχουσα τὴν ἰσχύν, αὕτη δὲ ἐν τῇ τέχνῃ. τούτων ἣ μὲν πλέον ἔχουσα τοῦ τεχνικοῦ τὸ φυσικὸν καὶ διδαχῆσ ἐλάττονοσ δεομένη θαυμαστή τίσ ἐστι παρὰ τῷ συγγραφεῖ· φέρει γὰρ ὥσπερ ἐκ πηγῆσ πλουσίασ ἄπειρόν τι χρῆμα νοημάτων τε καὶ ἐνθυμημάτων περιττῶν καὶ ξένων καὶ παραδόξων. ἣ δὲ πλεῖον ἔχουσα τὸ τεχνικὸν καὶ λαμπροτέραν ποιοῦσα φαίνεσθαι τὴν ἑτέραν ἐνδεεστέρα τοῦ δέοντοσ ἐπὶ πολλῶν. ὅσοι μὲν οὖν ἐκτεθαυμάκασιν αὐτὸν ὑπὲρ τὸ μέτριον, ὡσ μηδὲν τῶν θεοφορήτων διαφέρειν, διὰ τὸ πλῆθοσ ἐοίκασι τῶν ἐνθυμημάτων τοῦτ’ ἐσχηκέναι τὸ πάθοσ. οὓσ ἐὰν διδάσκῃ τισ ἐφ’ ἑκάστῳ πράγματι παρατιθεὶσ τὸν λόγον, ὅτι ταυτὶ μὲν οὐκ ἦν ἐπιτήδεια ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ καὶ ὑπὸ τούτων τῶν προσώπων λέγεσθαι, ταυτὶ δ’ οὐκ ἐπὶ τούτοισ τοῖσ πράγμασιν οὐδὲ μέχρι τούτου, δυσχεραίνουσιν, ὅμοιόν τι πάσχοντεσ τοῖσ κεκρατημένοισ ὑφ’ οἱάσ δή τινοσ ὄψεωσ ἔρωτι μὴ πολὺ ἀπέχοντι μανίασ. ἐκεῖνοί τε γὰρ πάσασ τὰσ ἀρετάσ, ὁπόσαι γίνονται περὶ μορφὰσ εὐπρεπεῖσ, ταῖσ καταδεδουλωμέναισ αὑτοὺσ προσεῖναι νομίζουσι, καὶ τοὺσ ἐξονειδίζειν ἐπιχειροῦντασ, εἴ τι περὶ αὐτὰσ ὑπάρχει σίνοσ, ὡσ βασκάνουσ καὶ συκοφάνντασ προβέβληνται· οὗτοί τε ὑπὸ τῆσ μιᾶσ ταύτησ ἀρετῆσ κεκαρωμένοι τὴν διάνοιαν ἅπαντα καὶ τὰ μὴ προσόντα τῷ συγγραφεῖ μαρτυροῦσίν·

ἃ γὰρ ἕκαστοσ εἶναι βούλεται περὶ τὸ φιλούμενόν τε καὶ θαυμαζόμενον ὑφ’ ἑαυτοῦ, ταῦτα οἰέται. ὅσοι δ’ ἀδέκαστον τὴν διάνοιαν φυλάσσουσι καὶ τὴν ἐξέτασιν τῶν λόγων ἐπὶ τοὺσ ὀρθοὺσ κανόνασ ἀναφέρουσιν, εἴ τε φυσικῆσ τινοσ κρίσεωσ μετειληφότεσ εἴ τε καὶ διὰ διδαχῆσ ἰσχυρὰ τὰ κριτήρια κατασκευάσαντεσ, οὔτε ἅπαντα ἐπαινοῦσιν ἐπ’ ἴσησ οὔτε πρὸσ ἅπαντα δυσχεραίνουσιν, ἀλλὰ τοῖσ μὲν κατορθώμασι τὴν προσήκουσαν μαρτυρίαν ἀπονέμουσιν, εἰ δέ τι διημάρτηται μέροσ ἐν αὐτοῖσ, οὐκ ἐπαινοῦσιν.

SEARCH

MENU NAVIGATION