Dionysius of Halicarnassus, Δε Τηυξψδιδισ ιδιοματιβυσ ̔επιστυλα αδ Αμμαευμ̓, chapter 29

(디오니시오스, Δε Τηυξψδιδισ ιδιοματιβυσ ̔επιστυλα αδ Αμμαευμ̓, chapter 29)

ἃ δὲ τούτοισ ἐπιφέρει, σκολιὰ καὶ δυσπαρακολούθητα καὶ τὰσ τῶν σχηματισμῶν πλοκὰσ σολοικοφανεῖσ ἔχοντα καὶ οὔτε τοῖσ κατ’ ἐκεῖνον τὸν βίον γενομένοισ ἐπιτηδευθέντα οὔτε τοῖσ ὕστερον, ὅτε μάλιστα ἤκμασεν ἡ πολιτικὴ δύναμισ· ἃ μέλλω νυνὶ λέγειν· ἐστασίαζέν τε οὖν τὰ τῶν πόλεων, καὶ τὰ ἐφυστερίζοντά που ἐπιπύστει τῶν προγενομένων πολὺ ἐπέφερε τὴν ὑπερβολὴν τοῦ καινοῦσθαι τὰσ διανοίασ τῶν τ’ ἐπιχειρήσεων περιτεχνήσει καὶ τῶν τιμωριῶν ἀτοπίᾳ. ἐν τούτοισ τὸ μὲν πρῶτον τῶν κώλων περιπέφρασται πρὸσ οὐδὲν ἀναγκαῖον· ἐστασίαζέ τε οὖν τὰ τῶν πόλεων· ὑγιέστερον γὰρ ἦν εἰπεῖν ἐστασίαζον αἱ πόλεισ. τὸ δ’ ἐπὶ τούτῳ λεγόμενον· καὶ τὰ ἐφυστερίζοντά ποὐ δυσείκαστόν ἐστι· σαφέστερον δ’ ἂν ἐγένετο ῥηθὲν οὕτωσ· αἱ δ’ ὑστεροῦσαι πόλεισ. οἷσ ἐπίκειται· ἐπιπύστει τῶν προγεγενημένων πολὺ ἐπέφερε τὴν ὑπερβολὴν ἐσ τὸ καινοῦσθαι τὰσ διανοίασ· βούλεται μὲν γὰρ λέγειν· οἱ δὲ ὑστερίζοντεσ ἐπιπυνθανόμενοι τὰ γεγενημένα παρ’ ἑτέροισ ἐλάμβανον ὑπερβολὴν ἐπὶ τὸ διανοεῖσθαί τι καινότερον· χωρὶσ δὲ τῆσ πλοκῆσ οὐδὲ οἱ τῶν ὀνομάτων σχηματισμοὶ ταῖσ ἀκοαῖσ εἰσιν ἡδεῖσ. τούτοισ ἐπιφέρει κεφάλαιον ἄλλο ποιητικῆσ, μᾶλλον δὲ διθυραμβικῆσ σκευωρίασ οἰκειότερον· τῶν τ’ ἐπιχειρήσεων ἐπιτεχνήσει καὶ τῶν τιμωριῶν ἀτοπίᾳ·

καὶ τὴν εἰωθυῖαν τῶν ὀνομάτων ἀξίωσιν ἐσ τὰ ἔργα ἀντήλλαξαν τῇ δικαιώσει. ὃ γὰρ βούλεται δηλοῦν ἐν τῇ δυσεξελίκτῳ πλοκῇ, τοιοῦτόν ἐστι· πολλὴν τὴν ἐπίδοσιν ἐλάμβανον εἰσ τὸ διανοεῖσθαί τι καινότερον περὶ τὰσ τέχνασ τῶν ἐγχειρημάτων καὶ περὶ τὰσ ὑπερβολὰσ τῶν τιμωριῶν· τά τε εἰωθότα ὀνόματα ἐπὶ τοῖσ πράγμασι λέγεσθαι μετατιθέντεσ ἄλλωσ ἠξίουν αὐτὰ καλεῖν. ἡ δ’ ἐπιτέχνησισ καὶ ἡ τῶν τιμωριῶν ἀτοπία καὶ ἡ εἰωθυῖα τῶν ὀνομάτων ἀξίωσισ καὶ ἡ εἰσ τὰ ἔργα ἀντηλλαγμένη δικαίωσισ περιφράσεωσ ποιητικῆσ ἐστιν οἰκειοτέρα. οἷσ ἐπιτίθησι τὰ θεατρικὰ σχήματα ταυτί· τόλμα μὲν γὰρ ἀλόγιστοσ ἀνδρία φιλέταιροσ ἐνομίσθη, μέλλησισ δὲ προμηθὴσ δειλία εὐπρεπήσ· παρομοιώσεισ γὰρ ἀμφότερα ταῦτα καὶ παρισώσεισ περιέχει, καὶ τὰ ἐπίθετα καλλωπισμοῦ χάριν κεῖται· τὸ γὰρ οὔτε θεατρικὸν ἀλλ’ ἀναγκαῖον τῆσ λέξεωσ σχῆμα τοιοῦτ’ ἂν ἦν·

τὴν μὲν γὰρ τόλμαν ἀνδρίαν ἐκάλουν, τὴν δὲ μέλλησιν δειλίαν. ὅμοια δὲ τούτοισ ἐστὶ καὶ τὰ συναπτόμενα· τὸ δὲ σῶφρον τοῦ ἀνάνδρου πρόσχημα, καὶ τὸ πρὸσ ἅπαν συνετὸν ἐπὶ πᾶν ἀργόν· κυριώτερον δ’ ἂν οὕτωσ ἐλέχθη· οἱ δὲ σώφρονεσ ἄνανδροι, καὶ οἱ συνετοὶ πρὸσ ἅπαντα ἐν ἅπασιν ἀργοί.

SEARCH

MENU NAVIGATION