Dionysius of Halicarnassus, Δε Τηυξψδιδισ ιδιοματιβυσ ̔επιστυλα αδ Αμμαευμ̓, chapter 27

(디오니시오스, Δε Τηυξψδιδισ ιδιοματιβυσ ̔επιστυλα αδ Αμμαευμ̓, chapter 27)

ἐμοὶ μὲν δὴ ταῦτα καὶ τὰ παραπλήσια τούτοισ ἄξια ζήλου τε καὶ μιμήσεωσ ἐφάνη, τήν τε μεγαληγορίαν τοῦ ἀνδρὸσ καὶ τὴν καλλιλογίαν καὶ τὴν δεινότητα καὶ τὰσ ἄλλασ ἀρετὰσ ἐν τούτοισ τοῖσ ἔργοισ ἐπείσθην τελειοτάτασ εἶναι, τεκμαιρόμενοσ, ὅτι πᾶσα ψυχὴ τούτῳ τῷ γένει τῆσ λέξεωσ ἄγεται, καὶ οὔτε τὸ ἄλογον τῆσ διανοίασ κριτήριον, ᾧ πεφύκαμεν ἀντιλαμβάνεσθαι τῶν ἡδέων ἢ ἀνιαρῶν, ἀλλοτριοῦται πρὸσ αὐτὸ οὔτε τὸ λογικόν, ἐφ’ οὗ διαγιγνώσκεται τὸ ἐν ἑκάστῃ τέχνῃ καλόν· οὐδ’ ἂν ἔχοιεν οὔθ’ οἱ μὴ πάνυ λόγων ἔμπειροι πολιτικῶν εἰπεῖν, ἐφ’ ὅτῳ δυσχεραίνουσιν ὀνόματι ἢ σχήματι, οὔθ’ οἱ πάνυ περιττοὶ καὶ τῆσ τῶν πολλῶν ὑπερορῶντεσ ἀμαθίασ μέμψασθαι τὴν κατασκευὴν ταύτησ τῆσ λέξεωσ, ἀλλὰ καὶ τὸ τῶν πολλῶν καὶ τὸ τῶν ὀλίγων τὴν αὐτὴν ὑπόληψιν ἕξει· ὁ μέν γε πολὺσ ἐκεῖνοσ ἰδιώτησ οὐ δυσχερανεῖ τὸ φορτικὸν τῆσ λέξεωσ καὶ σκολιὸν καὶ δυσπαρακολούθητον· ὁ δὲ σπάνιοσ καὶ οὐδ’ ἐκ τῆσ ἐπιτυχούσησ ἀγωγῆσ γιγνόμενοσ τεχνίτησ οὐ μέμψεται τὸ ἀγεννὲσ καὶ χαμαιτυπὲσ καὶ ἀκατάσκευον. ἀλλὰ συνῳδὸν ἔσται τό τε λογικὸν καὶ τὸ ἄλογον κριτήριον, ὑφ’ ὧν ἀμφοτέρων ἀξιοῦμεν ἅπαντα κρίνεσθαι κατὰ τὰσ τέχνασ. ἐργάσηται θάτερον, οὐκέτι καλὸν οὐδὲ τέλειον ἀποδίδωσι τὸ ἕτερον.

SEARCH

MENU NAVIGATION