Dionysius of Halicarnassus, Δε Τηυξψδιδισ ιδιοματιβυσ ̔επιστυλα αδ Αμμαευμ̓, chapter 26 6:

(디오니시오스, Δε Τηυξψδιδισ ιδιοματιβυσ ̔επιστυλα αδ Αμμαευμ̓, chapter 26 6:)

παραπλήσια δὲ καὶ οἱ ἐπὶ τῶν νεῶν αὐτοῖσ ἔπασχον, πρίν γε δὴ οἱ Συρακόσιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι, ἐπὶ πολὺ ἀντισχούσησ τῆσ ναυμαχίασ, ἔτρεψάν τε τοὺσ Ἀθηναίουσ καὶ ἐπικείμενοι λαμπρῶσ, πολλῇ κραυγῇ καὶ διακελευσμῷ χρώμενοι, κατεδίωκον ἐσ τὴν γῆν. τότε δὴ ὁ μὲν ναυτικὸσ στρατὸσ ἄλλοσ ἄλλῃ, ὅσοι μὴ μετέωροι ἑάλωσαν, κατενεχθέντεσ ἐξέπεσον ἐσ τὸ στρατόπεδον. ὁ δὲ πεζὸσ οὐκέτι διαφόρωσ, ἀλλ’ ἀπὸ μιᾶσ ὁρμῆσ οἰμωγῇ τε καὶ στόνῳ πάντεσ δυσανασχετοῦντεσ τὰ γιγνόμενα, οἳ μὲν ἐπὶ τὰσ ναῦσ παρεβοήθουν, οἳ δὲ πρὸσ τὸ λοιπὸν τοῦ τείχουσ ἐσ φυλακήν· ἄλλοι δὲ καὶ οἱ πλεῖστοι ἤδη περὶ σφᾶσ αὐτοὺσ καὶ ὅπῃ σωθήσονται διεσκόπουν. ἦν τε ἐν τῷ παραυτίκα οὐδεμιᾶσ δὴ τῶν ξυμπασῶν ἐλάσσων ἔκπληξισ. παραπλήσιά τε ἐπεπόνθεσαν καὶ ἔδρασαν αὐτοὶ ἐν Πύλῳ· διαφθαρεισῶν γὰρ τῶν νεῶν τοῖσ Λακεδαιμονίοισ προσαπώλλυντο αὐτοῖσ καὶ οἱ ἐν τῇ νήσῳ ἄνδρεσ διαβεβηκότεσ. καὶ τότε τοῖσ Ἀθηναίοισ ἀνέλπιστον ἦν τὸ κατὰ γῆν σωθήσεσθαι, ἢν μή τι παρὰ λόγον γίγνηται.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION