Dionysius of Halicarnassus, Δε Τηυξψδιδισ ιδιοματιβυσ ̔επιστυλα αδ Αμμαευμ̓, chapter 26 3:

(디오니시오스, Δε Τηυξψδιδισ ιδιοματιβυσ ̔επιστυλα αδ Αμμαευμ̓, chapter 26 3:)

συνετύγχανέ τε πολλαχοῦ διὰ τὴν στενοχωρίαν τὰ μὲν ἄλλοισ ἐμβεβληκέναι, τὰ δὲ αὐτοὺσ ἐμβεβλῆσθαι, δύο τε περὶ μίαν καὶ ἔστιν ᾗ καὶ πλείουσ ναῦσ κατ’ ἀνάγκην ξυνηρτῆσθαι· καὶ τοῖσ κυβερνήταισ τῶν μὲν φυλακήν, τῶν δ’ ἐπιβουλὴν μὴ καθ’ ἓν ἕκαστον, κατὰ πολλὰ δὲ πανταχόθεν περιεστάναι, καὶ τὸν κτύπον μέγαν ἀπὸ πολλῶν νεῶν συμπιπτουσῶν, ἔκπληξίν τε ἅμα καὶ ἀποστέρησιν τῆσ ἀκοῆσ ὧν οἱ κελευσταὶ ἐφθέγγοντο παρέχειν. πολλὴ γὰρ ἑτέρα ἡ παρακέλευσισ καὶ ἡ βοὴ ἀφ’ ἑκατέρων τοῖσ κελευσταῖσ κατά τε τὴν τέχνην καὶ πρὸσ τὴν ναυτικὴν φιλονεικίαν ἐγίγνετο· τοῖσ μὲν Ἀθηναίοισ βιάζεσθαί τε τὸν ἔκπλουν ἐπιβοῶντεσ, καὶ περὶ τῆσ ἐσ τὴν πατρίδα σωτηρίασ νῦν, εἴ ποτε, προθύμωσ ἀντιλαμβάνεσθαι· τοῖσ δὲ Συρακοσίοισ καὶ ξυμμάχοισ καλὸν εἶναι κωλῦσαί τε αὐτοὺσ διαφυγεῖν, καὶ τὴν οἰκείαν ἑκάστουσ πατρίδα νικήσαντασ ἐπαυξῆσαι·

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION