Dionysius of Halicarnassus, Δε Τηυξψδιδισ ιδιοματιβυσ ̔επιστυλα αδ Αμμαευμ̓, chapter 26

(디오니시오스, Δε Τηυξψδιδισ ιδιοματιβυσ ̔επιστυλα αδ Αμμαευμ̓, chapter 26)

ὑπεξαιρουμένησ δὲ τῆσ περιγραφῆσ πάσησ, τἆλλα πάντα ὠνόμασταί τε τοῖσ προσφυεστάτοισ ὀνόμασι καὶ περιείληπται τοῖσ ἐπιτηδειοτάτοισ σχηματισμοῖσ, ἀρετῆσ τε οὐδεμιᾶσ ὡσ εἰπεῖν οὔτε λεκτικῆσ οὔτε πραγματικῆσ ἐνδεῶσ ἔσχηκεν· ἃσ οὐδὲν δέομαι πάλιν ἐξαριθμεῖσθαι. ἐν δὲ τῇ ἑβδόμῃ βύβλῳ τὴν ἐσχάτην ναυμαχίαν Ἀθηναίων καὶ Συρακοσίων ἀφηγούμενοσ οὕτωσ ὠνόμακέ τε καὶ ἐσχημάτικε τὰ πραχθέντα· ὁ δὲ Δημοσθένησ καὶ Μένανδροσ καὶ Εὐθύδημοσ οὗτοι γὰρ ἐπὶ τὰσ ναῦσ τῶν Ἀθηναίων στρατηγοὶ ἐπέβησαν ἄραντεσ ἀπὸ τοῦ ἑαυτῶν στρατοπέδου εὐθὺσ ἔπλεον πρὸσ τὸ ζεῦγμα τοῦ λιμένοσ καὶ τὸν παραλειφθέντα διέκπλουν, βουλόμενοι βιάσασθαι ἐσ τὸ ἔξω.

SEARCH

MENU NAVIGATION