Dionysius of Halicarnassus, Δε Τηυξψδιδισ ιδιοματιβυσ ̔επιστυλα αδ Αμμαευμ̓, chapter 16

(디오니시오스, Δε Τηυξψδιδισ ιδιοματιβυσ ̔επιστυλα αδ Αμμαευμ̓, chapter 16)

πολλὰ καὶ ἄλλα τισ ἂν εὑρ́οι δι’ ὅλησ τῆσ ἱστορίασ ἢ τῆσ ἄκρασ ἐξεργασίασ τετυχηκότα καὶ μήτε πρόσθεσιν δεχόμενα μήτ’ ἀφαίρεσιν, ἢ ῥᾳθύμωσ ἐπιτετροχασμένα καὶ οὐδὲ τὴν ἐλαχίστην ἔμφασιν ἔχοντα τῆσ δεινότητοσ ἐκείνησ, μάλιστα δ’ ἐν ταῖσ δημηγορίαισ καὶ ἐν τοῖσ διαλόγοισ καὶ ἐν ταῖσ ἄλλαισ ῥητορείαισ. ὧν προνοούμενοσ ἐοίκεν ἀτελῆ τὴν ἱστορίαν καταλιπεῖν, ὡσ καὶ Κράτιπποσ ὁ συνακμάσασ αὐτῷ καὶ τὰ παραλειφθέντα ὑπ’ αὐτοῦ συναγαγὼν γέγραφεν, οὐ μόνον ταῖσ πράξεσιν αὐτὰσ ἐμποδὼν γεγενῆσθαι λέγων, ἀλλὰ καὶ τοῖσ ἀκούουσιν ὀχληρὰσ εἶναι. τοῦτό γέ τοι συνέντα αὐτὸν ἐν τοῖσ τελευταίοισ τῆσ ἱστορίασ φησὶ μηδεμίαν τάξαι ῥητορείαν, πολλῶν μὲν κατὰ τὴν Ιὠνίαν γενομένων, πολλῶν δ’ ἐν ταῖσ Ἀθήναισ, ὅσα διὰ διαλόγων καὶ δημηγοριῶν ἐπράχθη. εἴ γέ τοι τὴν πρώτην καὶ τὴν ὀγδόην βύβλον ἀντιπαρεξετάζοι τισ ἀλλήλαισ, οὔτε τῆσ αὐτῆσ ἂν προαιρέσεωσ δόξειεν ἀμφοτέρασ ὑπάρχειν οὔτε τῆσ αὐτῆσ δυνάμεωσ· ἣ μὲν γὰρ ὀλίγα πράγματα καὶ μικρὰ περιέχουσα πληθύει τῶν ῥητορειῶν, ἣ δὲ περὶ πολλὰσ καὶ μεγάλασ συνταχθεῖσα πράξεισ δημηγορικῶν σπανίζει λόγων.

SEARCH

MENU NAVIGATION