Dionysius of Halicarnassus, Δε Τηυξψδιδισ ιδιοματιβυσ ̔επιστυλα αδ Αμμαευμ̓, chapter 12

(디오니시오스, Δε Τηυξψδιδισ ιδιοματιβυσ ̔επιστυλα αδ Αμμαευμ̓, chapter 12)

ἱκανὸν μὲν οὖν καὶ τοῦτο τεκμήριον ἦν τοῦ μὴ κατὰ τὸν ἄριστον τρόπον ᾠκονομῆσθαι τὴν διήγησιν ὑπ’ αὐτοῦ, λέγω δὴ τὸ μὴ τὴν κατὰ φύσιν ἔχειν ἀρχήν. πρόσεστι δὲ τούτῳ καὶ τὸ μὴ εἰσ ἃ ἔδει κεφάλαια τετελευτηκέναι τὴν ἱστορίαν. ἔτη γὰρ ἑπτὰ καὶ εἴκοσιν περιειληφότοσ τοῦ πολέμου, πάντα τὸν χρόνον τοῦτον ἑώσ τῆσ καταλύσεωσ αὐτοῦ βιώσασ, μέχρι τοῦ δευτέρου καὶ εἰκοστοῦ κατεβίβασεν ἔτουσ τὴν ἱστορίαν, τῇ περὶ Κυνὸσ σῆμα ναυμαχίᾳ τὴν ὀγδόην βύβλον παρεκτείνασ, καὶ ταῦτα προειρηκὼσ ἐν τῷ προοιμίῳ πάντα περιλήψεσθαι τὰ πραχθέντα κατὰ τόνδε τὸν πόλεμον· καὶ ἐν τῇ πέμπτῃ βύβλῳ πάλιν συνκεφαλαιοῦται τοὺσ χρόνουσ, ἀφ’ οὗ τε ἤρξατο καὶ μέχρι οὗ προελθὼν κατελύθη, ταῦτα κατὰ λέξιν γεγραφώσ· καὶ τοῖσ ἀπὸ χρησμῶν τι ἰσχυρισαμένοισ μόνον δὴ τοῦτο ὀχυρῶσ ξυμβάν. ἀεὶ γὰρ ἐγὼ μέμνημαι καὶ ἀρχομένου τοῦ πολέμου καὶ μέχρι οὗ ἐτελεύτησε προφερόμενον ὑπὸ πολλῶν, ὅτι τρὶσ ἐννέα ἔτη δέοι γενέσθαι αὐτόν. ἐπεβίων δὲ διὰ παντὸσ αὐτοῦ, αἰσθανόμενόσ τε τῇ ἡλικίᾳ καὶ προσέχων τὴν γνώμην, ὅπωσ ἀκριβῶσ τι εἴσομαι· καὶ ξυνέβη μοι φεύγειν τὴν ἐμαυτοῦ ἔτη εἴκοσι μετὰ τὴν εἰσ Ἀμφίπολιν στρατηγίαν, καὶ γενομένῳ παρ’ ἀμφοτέροισ τοῖσ πράγμασι καὶ οὐχ ἧσσον τοῖσ Πελοποννησίοισ διὰ τὴν φυγὴν καθ’ ἡσυχίαν τι αὐτῶν μᾶλλον αἰσθέσθαι. τὴν οὖν μετὰ τὰ δέκα ἔτη διαφοράν τε καὶ ξύγχυσιν τῶν σπονδῶν καὶ τὰ ἔπειτα, ὡσ ἐπολεμήθη, ἐξηγήσομαι.

SEARCH

MENU NAVIGATION