Dionysius of Halicarnassus, Δε Τηυξψδιδισ ιδιοματιβυσ ̔επιστυλα αδ Αμμαευμ̓, chapter 11

(디오니시오스, Δε Τηυξψδιδισ ιδιοματιβυσ ̔επιστυλα αδ Αμμαευμ̓, chapter 11)

ἐχρῆν δὲ αὐτὸν ἀρξάμενον τὰσ αἰτίασ τοῦ πολέμου ζητεῖν πρῶτον ἀποδοῦναι τὴν ἀληθῆ καὶ ἑαυτῷ δοκοῦσαν. ἥ τε γὰρ φύσισ ἀπῄτει τὰ πρότερα τῶν ὑστέρων ἄρχειν καὶ τἀληθῆ πρὸ τῶν ψευδῶν λέγεσθαι, ἥ τε τῆσ διηγήσεωσ εἰσβολὴ κρείττων ἂν ἐγίνετο μακρῷ, τοιαύτησ οἰκονομίασ τυχοῦσα. οὐδὲ γὰρ ἐκεῖνό τισ ἂν εἰπεῖν ἔχοι τῶν ἀπολογεῖσθαι περὶ αὐτοῦ βουλομένων, ὅτι μικρὰ καὶ οὐκ ἄξια λόγου τὰ πράγματα ἦν ἢ κοινὰ καὶ κατημαξευμένα τοῖσ πρὸ αὐτοῦ, ὥστε μὴ δεῖν ἀπὸ τούτων ἀρχὴν ποιεῖσθαι. αὐτὸσ γὰρ ὡσ ἐκλειφθέντα τὸν τόπον τοῦτον ὑπὸ τῶν ἀρχαίων ἄξιον ἱστορίασ ὑπείληφεν, αὐταῖσ λέξεσιν οὕτωσ γράφων· ἔγραψα δὲ αὐτὰ καὶ τὴν ἐκβολὴν τοῦ λόγου ἐποιησάμην, διότι τοῖσ πρὸ ἐμοῦ ἅπασιν ἐκλιπὲσ τὸ χωρίον τοῦτο ἦν· καὶ ἢ τὰ πρὸ τῶν Μηδικῶν Ἑλληνικὰ ξυνετίθεσαν, ἢ αὐτὰ τὰ Μηδικά. τούτων δὲ ὧνπερ καὶ ἥψατο ἐν τῇ Ἀττικῇ συγγραφῇ Ἑλλάνικοσ, βραχέωσ τε καὶ τοῖσ χρόνοισ οὐκ ἀκριβῶσ ἐπεμνήσθη· ἅμα δὲ καὶ τῆσ ἀρχῆσ ἀπόδειξιν ἔχει τῆσ τῶν Ἀθηναίων, ἐν οἱῴ τρόπῳ κατέστη.

SEARCH

MENU NAVIGATION