Dionysius of Halicarnassus, Δε Τηυξψδιδισ ιδιοματιβυσ ̔επιστυλα αδ Αμμαευμ̓, chapter 1

(디오니시오스, Δε Τηυξψδιδισ ιδιοματιβυσ ̔επιστυλα αδ Αμμαευμ̓, chapter 1)

ἐν τοῖσ προεκδοθεῖσι περὶ τῆσ μιμήσεωσ ὑπομνηματισμοῖσ ἐπεληλυθὼσ οὓσ ὑπελάμβανον ἐπιφανεστάτουσ εἶναι ποιητάσ τε καὶ συγγραφεῖσ, ὦ Κόιντε Αἴλιε Τουβέρων, καὶ δεδηλωκὼσ ἐν ὀλίγοισ, τίνασ ἕκαστοσ αὐτῶν εἰσφέρεται πραγματικάσ τε καὶ λεκτικὰσ ἀρετάσ, καὶ πῇ μάλιστα χείρων ἑαυτοῦ γίνεται κατὰ τὰσ ἀποτυχίασ, εἴ τε τῆσ προαιρέσεωσ οὐχ ἅπαντα κατὰ τὸν ἀκριβέστατον λογισμὸν θηρώσησ εἴ τε τῆσ δυνάμεωσ οὐκ ἐν ἅπασι τοῖσ ἔργοισ κατορθούσησ, ἵνα τοῖσ προαιρουμένοισ γράφειν τε καὶ λέγειν εὖ καλοὶ καὶ δεδοκιμασμένοι κανόνεσ ὦσιν, ἐφ’ ὧν ποιήσονται τὰσ κατὰ μέροσ γυμνασίασ μὴ πάντα μιμούμενοι τὰ παρ’ ἐκείνοισ κείμενα τοῖσ ἀνδράσιν, ἀλλὰ τὰσ μὲν ἀρετὰσ αὐτῶν λαμβάνοντεσ, τὰσ δ’ ἀποτυχίασ φυλαττόμενοι· ἁψάμενόσ τε τῶν συγγραφέων ἐδήλωσα καὶ περὶ Θουκυδίδου τὰ δοκοῦντά μοι, συντόμῳ τε καὶ κεφαλαιώδει γραφῇ περιλαβών, οὐ δι’ ὀλιγωρίαν καὶ ῥᾳστώνην οὐδὲ διὰ σπάνιν τῶν δυνησομένων βεβαιῶσαι τὰσ προθέσεισ, ἀλλὰ τῆσ εὐκαιρίασ τῶν γραφομένων στοχαζόμενοσ, ὡσ καὶ περὶ τῶν ἄλλων ἐποίησα. οὐ γὰρ ἦν ἀκριβῆ καὶ διεξοδικὴν δήλωσιν ὑπὲρ ἑκάστου τῶν ἀνδρῶν ποιεῖσθαι, προελόμενον εἰσ ἐλάχιστον ὄγκον συναγαγεῖν τὴν πραγματείαν. δὲ βουληθέντοσ ἰδίαν συντάξασθαί με περὶ Θουκυδίδου γραφὴν ἅπαντα περιειληφυῖαν τὰ δεόμενα λόγων, ἀναβαλόμενοσ τὴν περὶ Δημοσθένουσ πραγματείαν, ἣν εἶχον ἐν χερσίν, ὑπεσχόμην τε ποιήσειν, ὡσ προῃροῦ, καὶ τελέσασ τὴν ὑπόσχεσιν ἀποδίδωμι.

SEARCH

MENU NAVIGATION