Dionysius of Halicarnassus, chapter 24 1:

(디오니시오스, chapter 24 1:)

ταῦτα μὲν δὴ παραγγέλλουσι ποιεῖν οἱ τεχνογράφοι, ἵνα τὸ ἦθοσ τοῦ λέγοντοσ ἐπιεικέστερον εἶναι δόξῃ. δύναται δὲ αὐτοῖσ εὔνοιαν τοῦτο ποιεῖν καὶ ἔστι κράτιστον τῆσ κατασκευῆσ μέροσ. ταῦθ’ ὁρῶ πάντα διὰ τοῦ προοιμίου τοῦδε γεγονότα. καὶ μὴν εἴσ γε τὸ εὐμαθεῖσ τοὺσ ἀκροατὰσ ποιῆσαι κελεύουσι συστρέψαντασ εἰπεῖν τὸ πρᾶγμα, ἵνα μὴ ἀγνοῶσι τὴν ὑπόθεσιν οἱ δικασταί, καὶ οἱᾶ́ περ ἂν ᾖ τὰ μέλλοντα λέγεσθαι, τοιοῦτο καὶ τὸ προοίμιον ὑποτίθεσθαι ἀπ’ ἀρχῆσ καὶ δεῖγμα τοῦ πράγματοσ ποιουμένουσ κατευθὺ ἀπ’ ἐνθυμημάτων πειρᾶσθαι ἄρχεσθαι. ἔχει δὴ καὶ ταῦτα τὸ προοίμιον. ἔτι περὶ τῆσ προσοχῆσ ὧδέ πωσ τεχνολογοῦσιν, ὅτι δεῖ τὸν προσεκτικοὺσ μέλλοντα ποιεῖν τοὺσ ἀκροατὰσ καὶ λέγειν θαυμαστὰ καὶ παράδοξα καὶ δεῖσθαι τῶν δικαστῶν ἀκοῦσαι. φαίνεται δὴ καὶ ταῦτα πεποιηκὼσ ὁ Λυσίασ. καὶ πρόσεστι τούτοισ τὸ λεῖον τῆσ ἑρμηνείασ καὶ τὸ ἀφελὲσ τῆσ κατασκευῆσ, ὦν μάλιστα δεῖ τοῖσ ὑπ’ οἰκείων προοιμιαζομένοισ.

SEARCH

MENU NAVIGATION