Dionysius of Halicarnassus, chapter 15

(디오니시오스, chapter 15)

τότε δὲ προκατασκευάζεταί τινα πρὸ τῶν διηγήσεων πράγματα καὶ προλαμβάνει τὰ μέλλοντα πιστοτέρασ αὐτὰσ ἢ κατ’ ἄλλο τι χρησιμωτέρασ ποιήσειν , ὡσ ἐν τῇ λήξει τῇ πρὸσ Ἀριστογείτονα καὶ Ἄρχιππον εὑρίσκεται πεποιηκώσ, ἐν ᾗ κλήρου τισ ἀμφισβητῶν, ἀδελφὸσ ὢν τοῦ τελευτήσαντοσ, προκαλεῖται τὸν ἔχοντα τἀφανῆ χρήματα εἰσ ἐμφανῶν κατάστασιν, ὁ δὲ τοῦ κλήρου κρατῶν παραγράφεται τὴν κλῆσιν, δεδόσθαι λέγων ἑαυτῷ τὰ χρήματα κατὰ διαθήκασ. διττῆσ δὲ τῆσ ἀμφισβητήσεωσ ὑπαρχούσησ, τῆσ μὲν περὶ τοῦ γεγονέναι τὰσ διαθήκασ ἢ μή, τῆσ δέ, τῶν διαθηκῶν ἀμφισβητουμένων ἤδη, τίνα δεῖ τοῦ κλήρου κρατεῖν, πρῶτον ἀποδοὺσ τὸν ὑπὲρ τῶν νόμων λόγον καὶ κατὰ τοῦτο ἀποδείξασ τὸ μέροσ, ὡσ οὐ δεῖ τὸν ἐπίδικον κρατεῖσθαι κλῆρον πρὸ δίκησ, οὕτωσ ἐπὶ τὴν διήγησιν ἔρχεται, δι’ ἧσ ἀποδείκνυσιν οὐδὲ γεγενημένασ ὑπὸ τοῦ τετελευτηκότοσ τὰσ διαθήκασ. καὶ οὐδὲ ταύτην τὴν διήγησιν ἁπλῶσ πωσ συστρέψασ καὶ ἀκατασκευάστωσ τίθησιν, ἀλλὰ καὶ ταύτην μακροτέραν οὖσαν ἀποτομαῖσ τισι διαλαμβάνει καὶ καθ’ ἕκαστον εἶδοσ μάρτυρασ ἀναβιβάζεται καὶ προκλήσεισ ἀναγινώσκει καὶ συνθήκασ παρέχεται τεκμηρίοισ τε καὶ σημείοισ καὶ τοῖσ ἐκ τῶν εἰκότων ἐλέγχοισ ἅπασι χρῆται. πολλὰσ δ’ ἂν ἔχοιμι καὶ ἄλλασ παρασχέσθαι διηγήσεισ, πρὸσ τὸ συμφέρον ᾠκονομημένασ ὑπὸ τοῦ ῥήτοροσ προκατασκευαῖσ, παρασκευαῖσ, μερισμοῖσ, χωρίων ἀλλαγαῖσ, πραγμάτων μεταγωγαῖσ, τῷ τὰ κεφάλαια ἀνεστράφθαι, τῷ μὴ κατὰ τοὺσ χρόνουσ τὰ πραχθέντα εἰρῆσθαι, τῷ μὴ πάντα μηδ’ ἅμ’ ὡσ φύσιν εἶχε πραχθῆναι μηδ’ ὡσ ἂν ἰδιώτησ τισ εἴποι λέγεσθαι, μυρίοισ ἄλλοισ τοιούτοισ τρόποισ. ἀλλ’ οὔτε χρόνον ἱκανὸν ἔχω περὶ πασῶν λέγειν, ἐκδιηγούμενοσ εὐθὺσ ἐφ’ ἑκάστησ τὴν τέχνην, ὡσ ἐβουλόμην ἄν, οὔθ’ ὁ πρὸσ τοὺσ ἐπισταμένουσ τὰ πράγματα λόγοσ ἐν τῷ πλήθει τῶν παραδειγμάτων τὸ πιστὸν ἔχει ἀλλ’ ἀρκεῖ τοῖσ τοιούτοισ καὶ ἡ βραχεῖα δήλωσισ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION