Dionysius of Halicarnassus, chapter 9

(디오니시오스, chapter 9)

οὐ πολλῶν οἶμαι δεῖν λόγων, ὅτι τοῦτο μὲν ἀφελῶσ καὶ ἡδέωσ εἴρηται ἦθόσ τε οὐ πεπλασμένον ἀλλὰ φυσικὸν ἐπιφαίνει. τὸ γάρ· οὐχ ἱκανόν, ὦ ἄνδρεσ δικασταί, τοῖσ ἐπιτρόποισ, ὅσα πράγματα διὰ τὴν ἐπιτροπείαν ἔχουσιν οὐδεὶσ ἂν εἴποι ῥήτοροσ εἶναι, ἀλλὰ παντὸσ ἰδιώτου καταστάντοσ εἰσ ἀγῶνα ἄδικον. τὸ δ’ Ἰσαίου πεποιῆσθαι ῥητορικῶσ καὶ κεκαλλιλογῆσθαι σεμνότερον ἅπαντεσ ἂν φήσειαν, τὸ γάρ· ἐβουλόμην μέν, ὦ ἄνδρεσ δικασταί, μὴ λίαν οὕτωσ Ἁγνόθεον πρὸσ χρήματα ἔχειν αἰσχρῶσ, ὥστε τοῖσ ἀλλοτρίοισ ἐπιβουλεύειν. καὶ ἔτι μᾶλλον παρὰ Λυσίᾳ μὲν χαριέντωσ πάνυ καὶ ἀφελῶσ εἰρῆσθαι τὸ· ἐγὼ γάρ, ὦ ἄνδρεσ δικασταί, καταλειφθεὶσ ἐπίτροποσ τῶν Ἱπποκράτουσ χρημάτων καὶ διαχειρίσασ ὀρθῶσ καὶ δικαίωσ τὴν οὐσίαν καὶ παραδοὺσ τοῖσ υἱοῖσ δοκιμασθεῖσι τὰ χρήματα. θάτερον δὲ τρανότερον καὶ οὐχ ὡσ ἂν ἰδιώτησ συνέθηκεν· ἀλλ’ ὄντα γε οὖν ἀδελφιδοῦν ἐμὸν καὶ κύριον τῆσ πατρῴασ οὐσίασ οὐ μικρᾶσ ἀλλ’ ἱκανῆσ, ὥστε καὶ λειτουργεῖν, ὑφ’ ἡμῶν αὐτῷ παραδοθείσησ, ταύτησ ἐπιμελεῖσθαι. ἑνὸσ δ’ ἔτι μνησθήσομαι γένουσ, ἐξ οὗ μάλιστα ἡ διαφορὰ τῶν ἀνδρῶν ἔσται καταφανήσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION