Dionysius of Halicarnassus, chapter 7

(디오니시오스, chapter 7)

τί δὴ ταῦτα τὰ προοίμια ἀλλήλων διαφέρει; παρὰ Λυσίᾳ μὲν ἡδεῖά ἐστιν ἡ εἰσβολὴ καὶ δι’ οὐδὲν ἄλλο μᾶλλον ἢ ὅτι φυσικῶσ πωσ εἴρηται καὶ ἀφελῶσ· ἀναγκαῖόν μοι δοκεῖ εἶναι, ὦ ἄνδρεσ δικασταί, περὶ τῆσ φιλίασ τῆσ ἐμῆσ καὶ τῆσ Φερενίκου πρῶτον εἰπεῖν πρὸσ ὑμᾶσ. καὶ τὸ ἐπιλεγόμενον τούτῳ ἔτι μᾶλλον ἀκατάσκευον φαίνεται εἶναι καί, ὡσ ἂν ἰδιώτησ τισ εἰπεῖν δύναιτο, εἰρημένον· ἵνα μηδεὶσ ὑμῶν θαυμάσῃ, ὅτι ὑπὲρ οὐδενὸσ ὑμῶν πώποτε εἰρηκὼσ πρότερον ὑπὲρ τούτου νῦν λέγω. παρὰ δὲ Ἰσαίῳ κατεσκεύασται τὸ δοκοῦν εἶναι ἀφελὲσ καὶ οὐ λέληθεν, ὅτι ἐστὶ ῥητορικόν· ἐγὼ καὶ πρότερον Εὐμάθει τούτῳ ἐγενόμην χρήσιμοσ δικαίωσ καὶ νῦν, εἴ τι ἔστι κατ’ ἐμέ, πειράσομαι συσσῴζειν αὐτόν. ὑψηλότερά τε γάρ ἐστι καὶ ἧττον ἐκείνων ἀφελέστερα, καὶ ἔτι μᾶλλον τὰ ἐπιφερόμενα· μικρὰ δέ μου ἀκούσατε, ἵνα μηδεὶσ ὑπολάβῃ ὑμῶν, ὡσ ἐγὼ προπετείᾳ ἢ ἄλλῃ τινὶ ἀδικίᾳ πρὸσ τὰ Εὐμάθουσ πράγματα προσῆλθον. ἥ τε γὰρ προπέτεια καὶ ἡ ἀδικία καὶ τὸ πρὸσ τὰ Εὐμάθουσ πράγματα προσελθεῖν πεποιημένοισ μᾶλλον ἐοίκεν ἢ αὐτοφυέσι. καὶ αὖθίσ γε παρὰ μὲν τῷ Λυσίᾳ ἡ πρόφασισ λέγεται ἀνεπιτηδεύτωσ·

ἐμοὶ γάρ, ὦ ἄνδρεσ δικασταί, ξένοσ ἦν Κηφισόδοτοσ ὁ τούτου πατήρ, καὶ ὅτε ἐφεύγομεν, ἐν Θήβαισ παρ’ ἐκείνῳ κατηγόμην καὶ ἐγὼ καὶ ἄλλοσ Ἀθηναίων ὁ βουλόμενοσ. ἡδέωσ τε καὶ ἀφοριστικῶσ τὰ μετὰ ταῦτα ἐπιτίθεται· καὶ πολλὰ καὶ ἀγαθὰ καὶ ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ παθόντεσ ὑπ’ αὐτοῦ εἰσ τὴν ἡμετέραν αὐτῶν κατήλθομεν. παρὰ δὲ τῷ Ἰσαίῳ πέφρασται περιεργότερον καὶ οὐ μακρὰν ἀπέχει τῆσ Δημοσθένουσ κατασκευῆσ· τριηραρχοῦντοσ γάρ μου ἐπὶ Κηφισοδότου ἄρχοντοσ καὶ λόγου ἀπαγγελθέντοσ πρὸσ τοὺσ οἰκείουσ, ὡσ ἄρα τετελευτηκὼσ εἰήν ἐν τῇ ναυμαχίᾳ, οὔσησ μοι παρακαταθήκησ παρ’ Εὐμάθει τούτῳ. τό τε γὰρ λόγου ἀπαγγελθέντοσ καὶ τὸ ὡσ ἄρα τετελευτηκὼσ εἰήν καὶ τὸ οὔσησ ἐμοὶ παρακαταθήκησ οὐκ ἂν φαίην ἔγωγε ἀφελῶσ εἰρῆσθαι. ἐκείνωσ γὰρ λεγόμενα μᾶλλον ἀποίητα·

ὅτε γὰρ ἐτριηράρχουν καὶ ἀπηγγέλη τοῖσ ἐνθάδε, ὡσ ἄρα τετελευτηκὼσ εἰήν, ἔχων μου παρακαταθήκην Εὐμάθησ οὑτοσί.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION