Dionysius of Halicarnassus, chapter 4

(디오니시오스, chapter 4)

ἵνα δὲ μᾶλλον ἡ διαφορὰ τῶν ἀνδρῶν γένηται καταφανήσ, εἰκόνι χρήσομαι τῶν ὁρατῶν τινι. εἰσὶ δή τινεσ ἀρχαῖαι γραφαί, χρώμασι μὲν εἰργασμέναι ἁπλῶσ καὶ οὐδεμίαν ἐν τοῖσ μίγμασιν ἔχουσαι ποικιλίαν, ἀκριβεῖσ δὲ ταῖσ γραμμαῖσ καὶ πολὺ τὸ χαρίεν ἐν ταύταισ ἔχουσαι. αἱ δὲ μετ’ ἐκείνασ εὔγραμμοι μὲν ἧττον, ἐξειργασμέναι δὲ μᾶλλον, σκιᾷ τε καὶ φωτὶ ποικιλλόμεναι καὶ ἐν τῷ πλήθει τῶν μιγμάτων τὴν ἰσχὺν ἔχουσαι. τούτων μὲν δὴ ταῖσ ἀρχαιοτέραισ ἐοίκεν ὁ Λυσίασ κατὰ τὴν ἁπλότητα καὶ τὴν χάριν, ταῖσ δὲ ἐκπεπονημέναισ τε καὶ τεχνικωτέραισ ὁ Ἰσαῖοσ. ἦν δὲ περὶ αὐτοῦ δόξα παρὰ τοῖσ τότε γοητείασ καὶ ἀπάτησ, ὡσ δεινὸσ ἁνὴρ τεχνιτεῦσαι λόγουσ ἐπὶ τὰ πονηρότερα, καὶ εἰσ τοῦτο διεβάλλετο. δηλοῖ δὲ τοῦτο τῶν ἀρχαίων τισ ῥητόρων ἐν τῇ Δημοσθένουσ κατηγορίᾳ Πυθέασ, ὡσ ἐμοὶ δοκεῖ. πονηρίαν γὰρ τῷ Δημοσθένει καὶ κακίαν τὴν ἐξ ἀνθρώπων πᾶσαν ἐνοικεῖν φήσασ, κατὰ τόδε τὸ μέροσ οἱο͂ν εἰσ διαβολὴν ἐπιτίθησιν, ὅτι τὸν Ἰσαῖον ὅλον καὶ τὰσ τῶν λόγων ἐκείνου τέχνασ σεσίτισται. καὶ μὰ Δία οὐκ ἄπο σκοποῦ τὴν διαβολὴν ταύτην εἶχεν ἑκάτεροσ. ἐμοὶ γοῦν οἱ μὲν Ἰσαίου τε καὶ Δημοσθένουσ λόγοι, κἂν περὶ ἀληθεῖσ καὶ δικαίασ συνταχθῶσιν ὑποθέσεισ, ὕποπτοι δοκοῦσιν εἶναι τῆσ πολλῆσ ἐπιτεχνήσεωσ ἕνεκα, οἱ δὲ Ἰσοκράτουσ καὶ Λυσίου παντὸσ μάλιστα δίκαιοί τε καὶ ἀληθεῖσ, κἂν μὴ τοιαῦτα τὰ πράγματα ἐν αὐτοῖσ, ὅτι κακοῦργον οὐδὲν ἐπιφαίνουσιν ἐπὶ τῆσ κατασκευῆσ, ἀλλ’ εἰσὶν ἐλεύθεροί τινεσ καὶ ἀφελεῖσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION