Dionysius of Halicarnassus, chapter 3

(디오니시오스, chapter 3)

καθαρὰ μὲν καὶ ἀκριβὴσ καὶ σαφὴσ κυρία τε καὶ ἐναργὴσ καὶ σύντομοσ, πρὸσ δὲ τούτοισ πιθανή τε καὶ πρέπουσα τοῖσ ὑποκειμένοισ στρογγύλη τε καὶ δικανικὴ οὐχ ἧττόν ἐστιν ἡ Ἰσαίου λέξισ τῆσ Λυσίου, καὶ κατὰ μὲν ταῦτα οὐκ ἄν τισ αὐτὴν διαγνοίη. διαφέρειν δὲ ἐκείνησ δόξειεν ἂν ἐν τοῖσδε· ἣ μὲν γὰρ ἀφελήσ τε καὶ ἠθικὴ μᾶλλόν ἐστι σύγκειταί τε φυσικώτερον καὶ ἐσχημάτισται ἁπλούστερον ἡδονῇ τε καὶ χάριτι πολλῇ κεχορήγηται. ἡ δὲ Ἰσαίου τεχνικωτέρα δόξειεν ἂν εἶναι καὶ ἀκριβεστέρα τῆσ Λυσίου τήν τε σύνθεσιν περιεργοτέρα τισ καὶ σχηματισμοῖσ διειλημμένη ποικίλοισ, ὅσον τε ἀπολείπεται τῆσ χάριτοσ ἐκείνησ, τοσοῦτον ὑπερέχει τῇ δεινότητι τῆσ κατασκευῆσ καὶ πηγή τισ ὄντωσ ἐστὶ τῆσ Δημοσθένουσ δυνάμεωσ. τὴν μὲν οὖν λέξιν οὕτωσ ἄν τισ διαγνοίη, ἐν δὲ τοῖσ πράγμασι τοιαύτασ τινὰσ εὑρήσει διαφοράσ. παρὰ Λυσίᾳ μὲν οὐ πολλὴν τὴν ἐπιτέχνησιν οὔτ’ ἐν τοῖσ μερισμοῖσ τῶν πραγμάτων οὔτ’ ἐν τῇ τάξει τῶν ἐνθυμημάτων οὔτ’ ἐν ταῖσ ἐξεργασίαισ αὐτῶν ὄψεται· ἁπλοῦσ γὰρ ὁ ἀνήρ. παρ’ Ἰσαίῳ δὲ ἀκριβέστερον καὶ τεχνικώτερον ἤδη γινόμενα ταῦτα εὑρήσει. καὶ γὰρ ἐφόδοισ χρῆται καὶ προκατασκευαῖσ καὶ μερισμοῖσ τεχνικωτέροισ καὶ τίθησιν ἐν οἷσ δίδωσι χρῆσιν ἕκαστον καὶ μέχρι πολλοῦ προάγει τὰσ τῶν ἐπιχειρημάτων ἐξεργασίασ σχημάτων τε μεταβολαῖσ ἐναγωνίων καὶ παθητικῶν ποικίλλει τοὺσ λόγουσ. ὁ λόγοσ, ἐκ παντὸσ πειρᾶται βοηθεῖν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION