Dionysius of Halicarnassus, De Demosthene, chapter 58

(디오니시오스, De Demosthene, chapter 58)

Φιλίππῳ δ’ ἐξέσται καὶ πράττειν καὶ ποιεῖν, ὅ τι βούλεται καὶ τὸν Μειδίαν τοῦτον οὐκ εἰδώσ, ὅστισ ποτ’ ἐστίν, οὐδὲ γιγνώσκων καὶ τῆσ ἀδελφῆσ ἐναντίον κόρησ ἔτι καὶ παιδὸσ οὔσησ καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα. ὅσοι μὲν οὖν ἰδίωμα τοῦ χαρακτῆροσ αὐτὸ ἀποφαίνουσι τοῦ Δημοσθένουσ, ὀρθῶσ λέγουσι· κέχρηται γὰρ αὐτῷ χρησίμωσ ὁ ἀνήρ, ὥσπερ καὶ τῇ τμητικῇ βραχυλογίᾳ πάντων γε μᾶλλον καὶ εὐκαιρότερον. ὅσοι δ’ ἐν ἁμαρτήματοσ αὐτὸ μοίρᾳ φέρουσι, τὰσ αἰτίασ οὐκ ἐξητακότεσ, δι’ ἃσ εἰώθει πλεονάζειν ἐνίοτε ἐν τοῖσ ὀνόμασιν, οὐ δεόντωσ αὐτοῦ κατηγοροῦσιν, ἀλλ’ ἐοίκασιν οἱ τοῦτο συκοφαντοῦντεσ τὴν βραχυλογίαν ἐκ παντὸσ ἀπαιτεῖν, ἥν, ὅπερ εἶπον, παντὸσ μᾶλλον καὶ εὐκαιρότερον παρέχεται, τῶν δὲ ἄλλων ἀρετῶν οὐδεμίαν, οὐκέτι συνορῶντεσ ὅτι καὶ τῆσ σαφηνείασ δεῖ στοχάζεσθαι τὸν ῥήτορα καὶ τῆσ ἐναργείασ καὶ τῆσ αὐξήσεωσ καὶ τῆσ περὶ τὴν σύνθεσιν τῶν ὀνομάτων εὐρυθμίασ, ὑπὲρ ἅπαντα δὲ ταῦτα τοῦ παθητικήν τε καὶ ἠθικὴν καὶ ἐναγώνιον ποιεῖν τὴν λέξιν, ἐν οἷσ ἐστιν ἡ πλείστη τοῦ πιθανοῦ μοῖρα. τούτων δὲ τῶν ἀρετῶν ἑκάστην οὐχ ἡ βραχυλογία κράτιστα δύναται ποιεῖν, ἀλλὰ καὶ ὁ πλεονασμὸσ ἐνίων ὀνομάτων, ᾧ καὶ ὁ Δημοσθένησ κέχρηται. ἔφερον δ’ ἄν σοι παραδείγματα τῶν εἰρημένων, εἰ μὴ κοπώδησ ἔμελλον φανήσεσθαι πρὸσ σὲ δῆτα λέγων. ταῦτα, ὦ κράτιστε Ἀμμαῖε, γράφειν εἴχομέν σοι περὶ τῆσ Δημοσθένουσ λέξεωσ. ἐὰν δὲ σῴζῃ τὸ δαιμόνιον ἡμᾶσ, καὶ περὶ τῆσ πραγματικῆσ αὐτοῦ δεινότητοσ, ἔτι μείζονοσ ἢ τοῦδε καὶ θαυμαστοτέρου θεωρήματοσ, ἐν τοῖσ ἑξῆσ γραφησομένοισ ἀποδώσομέν σοι τὸν λόγον.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION